contact zoeken wedstrijden

The road to succes”

In de komende periode worden er tijdens de algemene lessen in de 4e fase, binnen het Uitstroomprofiel TC sport , vakmensen van buiten de opleiding betrokken .

De cursisten maken daarbij kennis met onderdelen van het Trainen en Coachen die op dit moment steeds meer worden ontwikkeld en belangrijk zijn in het begeleiden van sporters naar hun top.
Tjalling van den Berg en Han Wonink hebben het plan opgepakt om cursisten over “grenzen” heen te laten kijken, ideeën en mogelijkheden uit te werken .

Mensen als Foppe de Haan, Gerben Wiersma en John van Apeldoorn komen binnen onze opleiding hun kennis en ervaring delen. Deze kennis sluit fantastisch aan
· bij het stellen van doelen,
· uitspreken van een visie,
· hoe ontwikkel je jezelf en de ander
· zoeken naar grenzen van het mogelijke.

Het thema van waar uit dit , vanuit verschillende invalshoeken, wordt behandeld is “Mentale weerbaarheid”

Op maandag 17 december zal John van Apeldoorn de eerste spreker zijn. In het gebouw van het C.I.O.S. te Heerenveen van 9.30 tot 11.00 uur in lokaal 1.01.


Nieuwe cursus aanbod 2013

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers