contact zoeken wedstrijden

NK Dames: KV BERLTSUM wint NK dames 2012 (update)

De dames van KV Berltsum, Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma zijn winnaar geworden van het NK dames in Grou.

In de finale werd een voorsprong van 3-0 voor EE teruggehaald naar 3-3. Berltsum vocht zich terug en kwam op voorsprong van 5-3. Een behaalde nog wel vier eersten maar op 6-6 sloeg Leonie de bal boven.

Uitslag NK dames

1e prijs
Berltsum, Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma
1e omloop, St.Anna Parochie 5-4 6-0
2e omloop, Franeker, 5-1 6-4
3e omloop Wommels 5-3 6-2
Halve finale, Boazum 5-5

2e prijs:

Ee, Froukje Wolters, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken
1e omloop, Easterlittens 5-0 6-0
2e omloop, Mantgum 5-1 6-6
3e omloop Hijum/Finkum 5-2 6-4
Halve finale Bolsward 5-3 6-2

3e prijs:
Bolsward, Géjanna Dijkstra, Feikje Bouwhuis en Fenna Zeinstra
1e omloop, Scharnegoutum 5-0 6-2,
2e omloop, Grou 5-4 6-0
3e omloop staand nummer
Halve finale verlies EE 5-3 6-2

Boazum, Wiljo Sijbrandij, Nynke Sijbrandij en Nellie Rijpma
1e omloop, Dronryp 5-1 6-4
2e omloop St.Jabik 5-2 6-6
3e omloop Easterein 5-2 6-4
Halve finale Berltsum
1e prijs, Berltsum Coach Fedde v/d graaf, Harmke, Leonie en ILse
2e prijs, EE Froukje, Sjoukje en Aukje
3e prijs, Boazum Wiljo, Nynke en Nellie
3e prijs, Bolsward Géjanna, Feikje en Fenna

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers