contact zoeken wedstrijden

Mantgum, Pupillen Door elkaar loten pupillen

Utslach Pupillen, 8 partoeren 1e pr. Wessel Schraa Wommels en Feikje van der Vegt Weidum 2e pr. Willem Koopmans Britswert en Sjaak Koning Winsum 1e pr. ferliezers Riemy Reitsma Easterwierrum en A.. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers