contact zoeken wedstrijden

Loting 2e ronde FRIESLANDBANK CUP

Voor de finale in Weidum is door burgemeester Liemburg van Littenseradeel de loting verricht van de 2e ronde van de FRIESLANDBANK CUP.

De speeldatum van de 2e speelronde is dinsdagavond 22 mei en start om 19.00 uur.
Dames zijn vrij. In drie plaatsen wordet de 2e ronde gekaatst, St.-Annaparochie, Tzummarum en
Franeker.

ST.-ANNAPARCHIE
St.-Annaparochie - Makkum
Berltsum 1 - VVV Sjirk de Wal
Goutum - Minnertsgea
Witmarsum 3 - St.-Jabik

TZUMMARUM
Tzummarum - Wommels
Tzummarum 2 Reahus/Turns
Scharnegoutum - Witmarsum 1

FRANEKER
Franeker - Holwerd
Arum - Harlingen
Wjelsryp 2 - Easterlittens 
IMGP5515
IMGP5489

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers