contact zoeken wedstrijden

Goutum wint in Weidum

Hendrik Tolsma, Cornelis Terpstra en Daniël Iseger zijn winnaar geworden in Weidum tijdens de Bangmapartij. KNKB Media in gesprek met Cornelis Terpstra.

In de finale werd gewonnen van Minnertsgea met Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra. De derde prijs was voor Leeuwarden met Pieter Bakker, Karel Nijman en Peter de Boer.

De derde prijs was voor Leeuwarden, Pieter Bakker, Karel Nijman en Peter de Boer.

Eerste omloop
Makkum - Grins 5- -6-4
Harlingen - Weidum 5-2 -6-2
Amsterdam – Stiens 0-5-0-6
Franeker - Damwald 5-5 4-6
Deinum - Bitgum 3-5 - 4-6
Bolsward - Heerenveen 5-2 - 6-0
Exmoarra - Wjelsryp 0-5 - 6-6
Easterlittens - Goutum 3-5 - 4-6
Tzummarum - 5-4 - 6-4
Arum - Driezum 5-3 - 6-2
Peins - Easterein 5-5 4-6
St.Anna - Scharnegoutum 5-2-6-6
Winsum - Britsum 5-5 0-6
Buitenpost - Dronryp 4-5 - 2-6
Minnertsga - Broeksterwâld 5-0 - 6-6
Holwerd - Sint Jabik 0-5 - 6-6
Leeuwarden - Sexbierum-Pietersbierum 5-0 - 6-4
Berlikum - Wommels 5-1 - 6-6

2e lijst
Makkum - Harlingen 4-5 - 2-6
Stiens - Damwâld 1-5 - 2-6
Bitgum - Bolsward 2- - 2-6
Wjelsryp - Goutum 4-5 - 4-6
Tzummarum - arum 5-2 - 6-6
Easterein - St.Anne 5-5 6-6
Britsum - Dronryp 5-5 - 6-6 Britsum wint
Minnertsgea - St Jabik 5-4 - 6-4
Leeuwarden - Berlikum 5-3 - 6-4

3e omloop
Harlingen - Damwalde 5-5 - 6-4
Bolsward - Goutum 3-5 - 2-6
Tzummarum - Easterein 1-5 - 2-6
Britsum - Minnertsgea 0-5 - 6-6
Leeuwarden

4e omloop
Leeuwarden - Harlingen 5-1 - 6-6
Goutum - Easterein 5-4 6-4
Minnertsgea

Heale finale
Minnertsgea – Leeuwarden 5-5 6-6 Minnertsgea wint
Goutum

Finale
Goutum – Minnertsgea 5-3 – 6-4

foto: Henk Bootsma
foto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma
Foto: Henk Bootsma

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers