contact zoeken wedstrijden

Frieslandbank Kaats academie: Tjisse Wallendal geeft uitleg (audio)

Tjisse Wallendal heeft in afgelopen jaar in het kader van zijn universitaire MBA studie aan het Sport Management Institute te Groningen, een toekomstplan van het kaatsen opgesteld.

3000 Leden en 2500 niet leden van de KNKB zijn gevraagd hun mening te geven over diverse aspecten binnen de kaatssport. De respons was groot. De resultaten zijn verwerkt in een rapport, voorzien van uitgebreide adviezen voor een mogelijke toekomstige organisatiestructuur binnen de kaatsbond. Tjisse Wallendal, oud hoofdklasse kaatser en onder andere winnaar van PC en Bondswedstrijd, is van 1990 tot 2002 als Directeur Bedrijfsvoering verbonden geweest aan Sportclub Heerenveen en van 2002 tot 2010 als Algemeen Directeur aan Sportstad Heerenveen. Binnen de kaatsbond heeft hij de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties bekleed. Zo was hij voorzitter van de VVK, Hoofdbestuurslid, lid van de TC, lid van de scheidsrechterscommissie, lid van het commercieel platform, oprichter van het blad WIS-IN, mede oprichter en initiator van de kaatskampen en de PC-Kaatsnachten, lid van de commissie kaatshandschoenen en lid van meerdere jubileumcommissies Klik hier als een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer om het audio fragment te horen. KNKBTV in gesprek met Tjisse Wallendal

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers