contact zoeken wedstrijden

Muurkaatsen voor basisscholen

Woensdag 21 december wordt voor de leerlingen basisonderwijs Heerenveen en omgeving een scholentournooi muurkaatsen gehouden.

Het is de afsluiting van een lesblok (muur)kaatsen in de groepen 5 tm 8. De leerkrachten / combinatiefunctionarissen hebben samen met het sportteam van Sportstad (= studenten cios bos en alo) in hun gymlessen dankbaar gebruik gemaakt van de set PC-luchtballen. Ook op een aantal schoolpleinen is eenvoudige belijning aangebracht, zodat de kinderen een balletje kunnen slaan. De organisatie van het tournooi waar meer dan 50 kinderen aan meedoen, is in handen van Wiebren Dijkstra namens Sport@skool en Hille Saakstra en Germ de Bruin namens de KNKB. In ondersteuning op elk speelveldje is voorzien via de studenten. Zij hebben de taken verdeeld voor wat betreft begeleiden, scheidsrechteren, tellen en uitslagen verwerken. Ook voor het voorjaar liggen er plannen voor een lesblok kaatsen in de gymlessen buiten. Na Bolsward vorig jaar is dit een mooi voorbeeld van samenwerking van meerdere partijen om kinderen te boeien en te binden aan kaatsen. De KNKB heeft al contacten lopen om een dergelijke opzet van schoolkaatsprojecten ook op andere plekken te realiseren. Voor verenigingen volop kansen om nieuwe kinderen te interesseren voor de kaatssport.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers