contact zoeken wedstrijden

Tjisse Wallendal geeft uitleg over rapport "toekomst van het kaatsen"

Tjisse Wallendal heeft in afgelopen jaar in het kader van zijn universitaire MBA studie aan het Sport Management Institute te Groningen, een toekomstplan van het kaatsen opgesteld . Onderdeel van het plan is een grootschalig onderzoek onder de Friese bevolking. foto: kaatshistorie.nl

Foto: Reinder Triemstra en Tjisse Wallendal 3000 Leden en 2500 niet leden van de KNKB zijn gevraagd hun mening te geven over diverse aspecten binnen de kaatssport. De respons was groot. De resultaten zijn verwerkt in een rapport, voorzien van uitgebreide adviezen voor een mogelijke toekomstige organisatiestructuur binnen de kaatsbond. Hij zal hiervan uitgebreid verslag doen tijdens de 'Masterclass' op 2 januari 2012 op het bondsbureau te Heerenveen. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze avond is onderdeel van de cursus voor bestuurders. Gasten / belangstellenden zijn eveneens van harte welkom. Een mail naar Bondsbureau KNKB is voldoende als aanmelding. Tjisse Wallendal, oud hoofdklasse kaatser en onder andere winnaar van PC en Bondswedstrijd, is van 1990 tot 2002 als Directeur Bedrijfsvoering verbonden geweest aan Sportclub Heerenveen en van 2002 tot 2010 als Algemeen Directeur aan Sportstad Heerenveen. Binnen de kaatsbond heeft hij de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties bekleed. Zo was hij voorzitter van de VVK, Hoofdbestuurslid, lid van de TC, lid van de scheidsrechterscommissie, lid van het commercieel platform, oprichter van het blad WIS-IN, mede oprichter en initiator van de kaatskampen en de PC-Kaatsnachten, lid van de commissie kaatshandschoenen en lid van meerdere jubileumcommissies. http://www.hanze.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers