contact zoeken wedstrijden

Voorstel kaatscyclus junioren Federatie Franekeradeel 2012 (audio)

In samenspraak met de KNKB is er een idee ontstaan om een kaatscyclus voor junioren te organiseren binnen de Federatie Franekeradeel. foto: Henk Bootsma fotografie

KNKBTV in gesprek met Wim van Zwieten. Klik hier als een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer om het audio fragment te horen. Achtergrond voor dit plan is dat een aantal minder kansrijke spelers uit deze categorie geen of weinig gelegenheid hebben om te oefenen voor de belangrijke kaatswedstrijden. Geselecteerde spelers trainen bij teams of bij de afdelingen met hun afdelings-parturen. Kaatsers die hier niet bij horen hebben geen trainingsmogelijkheden. Daar willen wij hen als federatie komend seizoen de gelegenheid voor geven. Tijdens het najaarsoverleg van de Federatie Franekeradeel waren alle afdelingen enthousiast over dit plan. De afdelingen, Franeker, Achlum en Ried zegden toe om concreet hier hun medewerking aan te verlenen. De uitgangspunten zijn: - Voor alle junioren KNKB breed toegankelijk - Op de woensdagavond van 18.30 tot 22.00 uur, 2 omlopen. - Minimaal 12 deelnemers - 3 wedstrijddagen in mei. (voor de NK’s) - Wedstrijddata: Woensdag 9 mei Franeker, 16 mei Achlum en 23 mei Ried. - Door elkaar loten - Opgave via de KNKB site tm maandag 14.00 uur. Loten na 19.00 uur. - Per wedstrijd opgave doen - Inleg € 3,- per keer - 3 individuele prijzen aan het eind van de cyclus o.b.v. puntenklassement - Afdelingen: Achlum, Franeker en Ried - Scheidsrechter van binnen de federatie. - KNKB coaches erbij aanwezig voor persoonlijk advies en aanwijzingen - Uitnodigingen en communicatie via de KNKB Graag willen wij dit voorstel bij u neerleggen met het verzoek om dit voorstel te honoreren en te steunen. Het succes van dit plan is mede afhankelijk van de ondersteuning van de KNKB. Met name de communicatie is van doorslaggevend belang. Federatie Franekeradeel Namens het bestuur Wim van Zwieten

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers