contact zoeken wedstrijden

Eerste schoolkaatsproject van 2012 gaat plaatsvinden in Dokkum.

Hille Saakstra en Sip Jaap Bos gaan kaatslessen verzorgen op de basisscholen De Bron, De Nynke van Hichtum en De Groen van Prinsterer.

K.V. Oostergo met Simon Grijpstra zorgt voor opvang en begeleiding in de vereniging. De kaatstrainingen in de zaal staan inmiddels gepland op zaterdagmiddag en maandagavond. Kaatsverenigingen, die in 2012 ook in aanmerking willen komen voor het houden van een schoolkaatsproject, kunnen zich voor 1 januari 2012 melden via info@knkb.nl . Vragen over de organisatie en of kosten? Mail gerust.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers