contact zoeken wedstrijden

Easterein, Okkema party Alle categorieën KNKB Vrije formatie Heren C

33ste Okkemapartij mei 29 partoeren Op 16 july wie de Okkema Partij, de 33ste kear yn suksessie, op sportpark de Skoalleseize yn Easterein. Der wiene 29 partoer ferdielt oer 5 kla. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers