Oosterbierum, Takomstpartij Meisjes Uitnodiging poulekaatsen - KNKB
contact zoeken wedstrijden

Oosterbierum, Takomstpartij Meisjes Uitnodiging poulekaatsen

Trio Martine Tiemersma eerste Takomstpartij voor meisjes Meisjes in de leeftijd van 14-16 kaatsten woensdag voor de tweede keer op uitnodiging op ‘De Takomstpartij’ in Oosterbierum. foto: Lijkle Spijksma

Martine Tiemersma (Easterein), Pytrik Visser (Sexbierum) en Ilse Lijzenga (Sint Annaparochie) mochten de wisselbeker in ontvangst nemen, want dit trio won op 5-2 6-6 de finale van Klasien Huistra (Reduzum), Elly Hofman (Dronryp) en Elma Breeuwsma (Folsgare). De acht parturen waren verdeeld in twee poules A en B en dit winnaars hiervan kaatsten tegen elkaar. Om de derde plaats ging het tussen Annelien Broersma (Easterlittens), Anouk Tolsma (Dronryp), Gerry Edou Mollema (Easterein) – Geke de Boer (Wergea), Jildou Sweering (Folsgare), Sigrid de Jong (Blauwhuis). Het trio Annelien Broersma c.s. won op 5-4 6-2). (foto’s: Lijkle Spijksma) Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers