contact zoeken wedstrijden

Winsum, Jongens Meisjes Door elkaar loten

De Kransen wiene foar Douwe Kooistra en Fenna Bijlsma. De twadde priis wie foar Casper Oukes en Tina Maria Greidanus. De winners fan de ferliezersronde wiene Rixt v/d Weide en Jorrit Jitse Meinsma.. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers