contact zoeken wedstrijden

NK senioren, tweede omloop (video)

De favorieten voor het Nederlands Kampioenschap maken in de tweede omloop geen fouten. St.-Jabik wint simpel van Hardegarijp. Goutum kaatste 'dreech' tegen Bolsward en wist met alles aan de hang te winnen.

De overige uitslagen van de tweede omloop zijn: 2)Winsum - 3)Welsrijp 5-2 6-4 6)St.-Jabik -8)Hardegartijp 5-1 | 6-2 10)Easterlittens -12)Ried 5-4 | 6-2 14)Buitenpost -16)Berltsum 1-5 | 2-6 17)Wommels -20)Itens 5-4 | 6-0 21)Bolsward -24)Goutum 5-5 | 6-6 Goutum wint 26)Sexbierum -28)Leewarden 2-5 | 0-6 30)Heerenveen -32)Kimswerd 5-1 | 6-2 33)Groningen-36)Morra Lioensens 5-4 | 6-0 37)Jorwert -40)Ternaard 5-5 / 4-6 42)Franeker -44)Britsum 4-5 | 6-6 46)Hartwerd -48)Minnertsga 0-5 | 6-6 49)Amsterdam -52)Bitgum 0-5 / 2-6 54)Holwerd-55)St.-Annaparochie 5-0 | 6-2 58)Reahus-60)Peins 2-5 4-6 61)Easterein -64)Witmarsum 5-5 4-6 66)Peassens -68)Makkum 1-5 | 0-6 Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers