contact zoeken wedstrijden

Maaike Osinga, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken winnen in Grou (video)

Maaike Osinga, Sjoukje Viser en Aukje van Kuiken hebben in Grou de dames hoofdklasse gewonnen. Foto: Henk Hempenius

In een spannende finale werd met 5-5 en 6-2 gewonnen van het zeer goed kaatsend partuur Iris van der Veen, Baukje Aalbers en Manon Scheepstra. Fotos van de partij op www.wetterlan.nl Uitslagen: 1. Maaike Osinga, Franeker (K) Sjoukje Visser, Ee Aukje van Kuiken, Kollumerpomp 2. Iris van der Veen, Franeker Baukje Aalbers, Mantgum Manon Scheepstra, Franeker 3. Margriet Koelmans, Oude Bildtzijl Leonie van der Graaf, Berlikum Fenna Zeinstra, Bolsward 3. Nelie Steenstra, Beetgum Janny de Haan, Holwerd Mariska Hoogland, Beetgum

2e prijs
2e prijs
3e prijs
3e prijs
3e prijs
3e prijs

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers