contact zoeken wedstrijden

Trio Smid, Tamminga en Punter winnen yn Reahûs de 30+.

n Reahûs hawwe ûnder prachtige keatsomstannigheden by de 30 plussers Wietse Punter, Hilbrand Smid en Karst Tammina de 1e priis wûn.

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers