contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes kaatsen in Sexbierum

Marleen Merkus, Hallum, Iris van der Veen, Franeker en Martine Tiemersma, Wommels hebben de d.e.l. wedstrijd gewonnen.

In de finale waren de drie dames te sterk en wonnen met 5-2 en 6-6 van Hermine Sytema, Deinum, Ilse Boonstra, Hallum en Nynke Sinnema, Grou. Twee derde prijzen er voor voor Tineke Dijkstra, Easterein, Manon Scheepstra, Franeker en Frouke Formsma,Blessum en voor Klasine Huistra, Reduzum, Samantha Bollema, Franeker en Iris Hoekstra, Reahûs.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers