contact zoeken wedstrijden

Sipke Saakstra kandidaat voorzitter KNKB

Hoofdbestuurslid Sipke Saakstra stelt zich beschikbaar als kandidaat voorzitter van de KNKB

Sipke Saakstra (53) stelt zich kandidaat als voorzitter van de KNKB. De selectiecommissie en het hoofdbestuur zijn ingenomen met de voordracht van Saakstra als voorzitter aan de leden op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden op 25 november a.s. Al eerder is aangegeven dat er voldoende mensen zijn die belangstelling hebben voor deze functie, maar om verschillende redenen nu niet beschikbaar zijn. De selectiecommissie en het hoofdbestuur hebben de periode daarna gebruikt om taken en werkzaamheden van de voorzitter voor de toekomst te heroverwegen, met als resultaat dat Saakstra zich beschikbaar heeft gesteld. Sipke Saakstra, sinds 2006 actief als hoofdbestuurslid van de KNKB, is momenteel verantwoordelijk voor de portefeuille technische zaken en het vice-voorzitterschap. Onderwerpen als kaatsen in teams en de nieuwe Friesland Bank Kaatsacademie komen o.a bij Saakstra vandaan, projecten waar hij veel energie in heeft gestoken en die wat hem betreft de toekomst hebben. Het voorzitterschap kan volgens hem een andere inhoud krijgen, sommige taken kunnen bijvoorbeeld als bestuur worden gedragen. ‘Ik zie het voorzitterschap als een uitdaging om de kaatssport te behouden en ik ga vernieuwing niet uit de weg’, aldus Sipke Saakstra. De uit Dronrijp afkomstige oud-hoofdklasse kaatser is in zijn dagelijks leven locatiedirecteur van De Foorakker in St. Annaparochie (onderdeel van OSG Piter Jelles). Klik hier voor interview omrop Fryslân met Sipke Saakstra

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers