contact zoeken wedstrijden

Barradeelpartij 2010 in Minnertsga!

Zondag 29 augustus werd in Minnertsga de jaarlijkse Barradeelpartij gehouden. Deze kaatsklassieker is een jaarlijks hoogtepunt binnen de Federatie Barradeel E.O. foto: Jan Bonefaas

Barradeelpartij 2010 in Minnertsga Ook dit jaar hadden de diverse afdelingen weer parturen in verscheidene categorieën naar Minnertsga afgevaardigd, in totaal was er een deelname van 40 parturen. Helaas gooiden de weergoden roet in het eten, de droge momenten werden afgewisseld door felle buien, gelukkig hield het veld zich goed, zodat de wedstrijd in elk geval uitgekaatst kon worden, maar vooral de jongste deelnemers hadden veel last van de regen en de harde wind. Bij de welpen werd gewonnen door St. Annaparochie met Jorrit Boersma en Annet de Haan, tweede werden hier Hidde Poelstra, Jelmer Boomsma en Robert Loonstra uit Minnertsga Bij de pupillenmeisjes was één prijs, deze werd gewonnen door de meisjes van KV Het Noorden uit St. Jacobiparocie, Nynke Kingam Iris Jongam en Mirjam Eberle. De pupillenjongens kaatsten in 2 poules van 3 parturen. Er werd om de derde prijs gekaatst, deze was voor Jesper Bokma, Klaas Bijlsma en Jort Wassenaar uit St. Jacobiparochie. De grote finale ging tussen Oosterbierum met het tweetal Thomas Bakker en Pieter Tulner en Minnertsga met de gebroeders Ids en Tjisse Poelstra en Niels Jansen. Laatsgenoemden wonnen met 5-4 en 6-2. De vijf parturen bij de Schoolmeisjes kaatsten een halve competitie. Het was spannend, maar tenslotte was de derde prijs voor Harlingen met Daphne Hilarides, Deveny van der Kooi en Marleen Bergsma. Sexbierum met Janneke Ennema, Marissa Bierema en Hanna Brunsmna werd tweede en de eerste prijs was voor het tweetal Wicia Nieuwhof en Sandra Schat uit St. Jacobiparochie. De laatste jeugdcategorie namelijk de schooljongens werd gewonnen door Tjibbe Haitsma en Lieuwe van der Schaaf uit Sexbierum. Tweede werden de Minnerstgaasters Johan Schilt, Bouke de Haan en Davey Vriesema, en de derde prijs was voor Jarco Slager, Pim van Tuinen en Gerrit van Rees uit St. Jacobiparochie. Ook de senioren kwamen in het strijdperk. Bij de 50-plussers was de prijs voor Geert Faber, Siete Wassenaar en Jacobus Faber uit Minnertsga. De 30-plus categorie werd gewonnen door Sexbierum met Jan van der Schoot, Alexander Post en Jan Douwe Gerbranda. Zij versloegen in de finale de Harlingers Steffen Jorritsma, Simon van Dijk en Sjouke Kloosterman. Traditioneel werd er in de jongste klasse in een A- en B-poule gekaatst. De A- poule werd gewonnen door Minnertsga, met Goos J. Hoekstra, Bart Stroosma en Jacob Faber. In de finale waren zij de baas over het St. Jabuurster trio Joeke Jan Triemstra,Jorrit van der Zee en Sander Dorts. Ook in de B-poule was Minnertsga de sterkste. Gerard Sinnema, Feike Jochem Vogel en Ruurd de Vries zegevierden in de finale over Gooitzen Scheffer, Bauke Postma en Cornelis Sijtsma uit Sex- bierum. In de ‘grote finale “ tussen Minnertsga A en Minnertsga B werd het weer er niet beter op, maar daardoor lieten de kaastsers zich niet kisten Er werd fel gestreden om de zege, op de stand 5-3 en 6-4 greep het B-partuur van KV Minnertsga de zege. Ruurd de Vries werd koning van de Barradeelpartij 2010.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers