contact zoeken wedstrijden

Jan Brandt, Rinke en Jorren winnen jongens wedstrijd in Stiens

Jan Brandt Wiersma Grou, Rinke Roskam,en Jorren Westra beide St.Annaparochie zijn in Stiens winnaar geworden van de d.e.l. – wedstrijd voor jongens.

De tweede prijs was voor Sietse Kuipers, Sibrandabuorren, Sjouke Hellinga, Damwoude en Ronald Steffen, Goutum Jan Brandt Wiersma cs. won de finale werd met 5-2 en 6-2 gewonnen. De twee derde prijzen waren voor Patrick Scheepstra Franeker, Jelle Harm Kooistra Berlikum en Rients Julianus Marssum en Tsjerk Elsinga Wijnaldum, Cees de Boer en Johannnes Hazenberg beide uit Wommels.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers