contact zoeken wedstrijden

Age de Groot, Oeds Broersma, Han Bagegelaar winnen in Marssum

Age van der Goot uit Goënga, Oeds Broersma uit Witmarsum en Han Baggelaar uit Dronrijp zijn vandaag in Marssum winnaar geworden op de wedstrijd voor 50+. (Foto: Jan Buitenga).

De tweede prijs was voor Simon de Groot uit Midlum, Henk Vuijk uit Burdaard en Hans Hilarides uit St.-Jacobiparochie. Derde werden Oeds de Roos uit Menaldum, Gerrit Bij de Weg uit Harlingen en Thijs Houtsma uit Westhoek. In Marssum stonden maar liefst 22 parturen op de lijst.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers