contact zoeken wedstrijden

Goënga, Pupillenmeisjes Door elkaar loten A klasse del A

1. Sjanet Wijnia (Wommels) en Rixt Sinnema (Wergea) 2. Louise Krol (Ie) en Mintje Meintema (Dronryp) As jo ien it keatsen útlizze wolle dy’t der neat fan wit, dan soene je dat hiel goed dwaan kinn. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers