contact zoeken wedstrijden

Ald Meierspartij voor Grou

Grou is winnares geworden van de 11e Ald Meierspartij in Hitzum. Beelden huldiging toegevoegd

In een druilerig Hitzum, waar de Ald Meierscommissie en kaatsvereniging De Eendracht weer gezorgd hadden voor een prachtige ambiance, rekenden Nynke Sinnema, Marte Altenburg en Renske Kalsbeek namens Grou af met Hijum-Finkum, St. Annaparochie, medefavoriet Easterein op de 3e lijst en in de finale met het verrassende duo Annelien Broersma en Doutsen van der Burg van Easterlittens. Met een eindstand van 5-2, 6-2 waren de kransen en de Sulveren Ponge verdiend voor Grou. De prijswinnaars hadden geen gemakkelijke weg naar de finale. Op de 2e lijst tegen St. Annaparochie bracht pas het allerlaatste eerst de beslissing in het voordeel van Grou en de kraker tegen Easterein werd 5-4 6-6. Easterein had zich in de 2e omloop van NK-winnares Stiens ontdaan, maar kon dat hoge niveau tegen Grou niet herhalen. Easterlittens zat lichter in de lijst, kaatste gedegen via Buitenpost, Ried en Wommels naar de prijzen. Daar kwamen ze in de halve finale het eveneens verrassende Peins tegen, die na pittige partijen tegen Boazum, Ee en Dronrijp een beetje uitgekaatst waren, maar niettemin eeen prima prestatie leverden met een 3e plaats op het ereschavot. Gedeputeerde van de Provinsje Fryslân Tineke Schokker en Mystery Guest hurdfytser en politicus Joop Atsma deelden de prijzen uit. Voor een uitgebreid verslag zie de website www.hitzum.com

Optocht deelnemende parturen met vaandels
Optocht deelnemende parturen met vaandels
Peins met Carolien feenstra en de zusjes Anne Berber en Marrit Zeinstra
Peins met Carolien feenstra en de zusjes Anne Berber en Marrit Zeinstra
Annelien Broersma en Doutsen van der Burg Easterlittens
Annelien Broersma en Doutsen van der Burg Easterlittens

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers