contact zoeken wedstrijden

Easteein, Alle categorieën Vrije formatie vf dames AB

32ste Okkemapartij mei 30 partoeren Op 17 july wie de Okkema Partij, de 32ste kear, op sportpark de Skoalleseize yn Easterein. Der wiene 30 partoer ferdielt oer in A-B-C klasse en in froulju. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers