contact zoeken wedstrijden

Easterein, Alle categorieën Vrije formatie vf heren ABC

32ste Okkemapartij mei 30 partoeren Op 17 july wie de Okkema Partij, de 32ste kear, op sportpark de Skoalleseize yn Easterein. Der wiene 30 partoer ferdielt oer in A-B-C klasse en in froulju. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers