contact zoeken wedstrijden

Tweede krans in eerste weekend voor Herman Sprik

In Drachten heeft Herman Sprik (koning) uit Witmarsum de eerste prijs gewonnen met Douwe Anema Nes en Peter van Dijk St.Jacobiparochie.

De tweede prijs was voor Sjoerd Boonstra Akkrum, Feiko Broersma Easterlittens en Hendrik Tolsma Goutum. De derde prijs was voor Karel Nijman Leeuwarden, Julius de Jong EE en Lennart Adema Makkum. Foto: Henk Bootsmafotografie

Herman Sprik wint in Weidum en Drachten

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers