contact zoeken wedstrijden

St.Annaparochie, Schooljongens Door elkaar loten del+verl afd

Na een gelijkopgaande strijd wist het partuur va Doede Rients Okkema uit Easterein met Auke Walstra uit Arum te winnen van Tjibbe Haitsma uit Sexbierum en Erwin Zijlstra uit Easterlittens. De kleine p. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers