contact zoeken wedstrijden

Kaatslegende Pieter de Haan overleden

Zaterdagavond is in Dokkum oud kaatser Pieter de Haan overleden. Geboren te Holwerd op 30 april 1922 en zoon van Ieme de Haan en Lamberta Dijkstra. Foto: www.kaatshistorie.nl

Foto: PC 1945 de prijswinnaars, v.l.n.r.: Pieter de Haan, (Holwerd), koning Klaas Posthumus (Leeuwarden) en Hiele de Haan (Holwerd). Pieter de Haan vormde samen met zijn broer Hiele een legendarisch perkduo. Van “de Haantjes”,zoals de twee broers werden genoemd, hebben duizenden kaatsliefhebbers gedurende vele kaatsseizoenen genoten. Gerrit Lettinga uit Menaldum schreef in mei 2002 een boek “kaatsen meer dan kaatsen ” De Haantjes fan Holwert. Pieter was zonder twijfel de populairste van de twee. Hij was toegankelijk en maakte van zijn hart nooit een moordkuil; hij zei wat hij dacht. Had hij plezier, dan liet hij het publiek daarin delen. Was hij woedend, dan verborg hij die woede niet, maar uitte zijn ongenoegen luid en duidelijk en zonder aanziens des persoons. Pieter was een plezierige maat voor iedereen, want hij was altijd enthousiast, stimuleerde waar hij kon en viel hij eens uit naar een medespeler – en dat gebeurde wel eens als deze een fout maakte -, dan hervond hij zich meestal snel en pakte de draad weer op. Hij wist maar al te goed dat hij mede afhangkelijk was van zijn twee maten, hij besefte dat hij – om succes te behalen – een teamspeler moest zijn. (citaat uit; kaatsen meer dan kaatsen. De Haantjes fan Holwert. Pieter de Haan wordt in besloten kring gecremeerd.

1940 bondspartij V.l.n.r.: Pieter de Haan, Evert Colmer en Lammert Heeringa, de 2e prijswinnaars voor de kaatsvereniging "Concordia" te Holwerd.
1940 bondspartij V.l.n.r.: Pieter de Haan, Evert Colmer en Lammert Heeringa, de 2e prijswinnaars voor de kaatsvereniging "Concordia" te Holwerd.

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers