contact zoeken wedstrijden

Partuur Marten van der Leest naar Stichting Score

UPDATE: Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma zullen als partuur kaatsen onder de vlag van Stichting Score. Bron: www.stichtingscore.nl

Stichting Score was op zoek naar een partuur na het vertrek van Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger. Het jonge kaatspartuur van Van der Leest, Plat en Broersma won dit jaar op de PC de stimuleringsprijs. Sinds 1987 kent de PC een stimuleringsprijs voor het best presterende partuur, volledig geformeerd uit niet-hoofdklasse kaatsers, afgevallen in de eerste of tweede omloop. Voor de beoordeling hiervan is steeds, naar analogie van de koningsprijs, een dienstdoende commissie ingesteld. De stimuleringsprijs bestaat uit een zilveren houder met een kaatsbal. Het is een echte PC-prijs want de kaatsbal is gebruikt tijdens de PC wedstrijd. Bovendien staat op de bal de paraaf van de voorzitter van de Koninklijke Permanente Commissie. De zilveren houder staat symbool voor het gras van het Sjûkelân, dat de bal omvat. Bij de Dames heeft Sjoukje Visser de plaats ingenomen van Gérieke de Groot en zal samen met Maaike Wind en Afke Hijlkema binnen de kaatslijnen treden. Naast Iris van der Veen, Manon Scheepstra en Grada van der Schoot zal Anke Winkel dit jaar ook deel uitmaken van het Scoreteam. Zij neemt de plek in van Grada in het vrije formatiepartuur bij de Meisjes. Grada heeft de overstap gemaakt naar de Dames eerste klas. Meer info www.stichtingscore.nl

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers