contact zoeken wedstrijden

Verenigingen laten zich horen op Ledenberaad

Het extra ledenberaad van vanavond leverde een creatieve discussie op. Het beraad stond in het teken van het tekort op de begroting 2010. foto: Warren van der Veen, André Tolsma en Theo Draaier van respectievelijk Makkum, Dronrijp en Tzummarum.

In de begroting van 2010 zit een gat van 80.000 €euro. Na het voorzittersoverleg van september kwam het hoofdbestuur met voorstellen die werden besproken. De discussie ging met name over het voorstel om licentiekosten in rekening te brengen bij de actieve kaatsers. De verenigingen zien liever een 'verenigings afdracht' met een verdeling op basis van het aantal leden. Het hoofdbestuur stuurt volgende week aangepaste financiële voorstellen voor de algemene najaarsvergadering naar de verenigingen. (u luistert naar Theo Draaier voorzitter van V.v.V. Tzummarum) Klik hier als u een andere browser gebruikt dan Microsoft Explorer.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers