contact zoeken wedstrijden

PC 2009: Eerste omloop overzicht

In de eerste omloop op de 156e PC veel verassingen. De hoofdklasse parturen waren niet in vorm.

Eerste omloop Hindrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma kaatsen de eerste omloop tegen Martijn Olijnsma, Hylke Bruinsma, Douwe Groenendijk Met maar liefst negen perkmissers van opslager Hendrik Tolsma kunnen we stellen dat dit te veel van het goede was voor zijn partuur. Toch won hij met Michel van der Veen en Johannes Boersma van het trio Olijnsma De partij kreeg een sensationele wending toen Tolsma c.s. met 5-4 en 6-2 achter stonden. Die zelfde Tolsma sloeg had toen al negen opslagmissers.maar Van der Veen en Boersma hielden vertrouwen in de Goutumer. Op 5-4 en 6-6 sloeg Tolsma een perfecte 'pripper' op Hylke Bruinsma die de bal voor zag. Keurmeester Sipke Hiemstra wees in en ook scheidsrechter Hendrik van der Zee wees in. Via kwaad Hylke Bruinsma, zitbal Hendrik Tolsma en het verdelen van de twee kaatsen werd het 6-2 voor Tolsma c.s. De bal die door Michel van der Veen naar de boven werd geslagen werd correct geretouneerd door Hylke Bruinsma. De bal leek echter tegen tegen de 'bealich'. Keurmeester Ludwig Seerden en scheidsrechter Van der Zee zag dit niet. Resultaat: een kaats een meter of vijf vanaf de bovenlijn. De laatste platte opslagbal van Hendrik Tolsma konden Hylke Bruinsma en Douwe Groenendijk niet goed verwerken en hierdoor ging de PC koning van 2008 van de lijst. Ook Groenendijk kreeg een ovationeel applaus van de duizenden toeschouwers. 5-5 en 6-4 Wilco Rinia, Karle Nijman, Gert-Jan Meekma kaatsen tegen Site Ferwerda, Gerrit Meijer en Rudolf Soepboer. Het publiek zag een spannende partij. Trio Ferwerda nam steeds het heft in handen. Na een 4-2 voorsprong voor trio Ferwerda cs kwam trio Rinia terug naar 4-4. Op 5-4 en 6-6 sloeg Gert-Jan Meekma de bal buiten. Het was het afscheid van Wilco Rinia die aan het eind van het seizoen stopt. 5 keer kaatste Wilco op de PC en won in 2007 de derde prijs. Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en Pier Piersma kaatsen tegen Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma. Het eerste klas partuur kaatst goed en degelijk. Zeer snel nemen Marten, Pieter Jan en Feiko een voorsprong van 4-0. 0-5 en 6-6 Dirk Yde Sjaarda Erik Haitsma en Tjibbe Hansma kaatsen tegen Arnold Zijlstra, René Anema en Frederik van der Meij. Trio Dirk Yde Sjaarda wint op 5-2 en 6-4 toen Fredrik van der Mei de kaats niet kon passeren.. Jelte Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar en Lennart Adema kaatsen tegen Gert Anne van der Bos, Folkert van der Wei en Daniël Iseger. 0-5 en 2-6 Rutmer van der Meer, Renze Hiemstra en Taeke Triemstra kaatsen tegen Robert Rinia, Siebe Greidanus en Aloys Freitag. 5-1 en 6-2 Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn kaatsen tegen Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Alle Jan Anema. Trio Jan Dirk de groot cs. Zijn te sterk. Er zijn teveel opslagmisser bij het eerste klas partuur. Jan Dirk de Groot cs winnen met 5-3 en 6-4 Gerben Hein Wytsma, Jacob Zaagemans, Peter de Boer kaatsen tegen Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Feenstra. De gehele wedstrijd waren Johan, Jacob en Marten niet in de wedstrijd. De opslag was niet erg doorslaggevend. Het perk was niet oppermachtig. Marten Feenstra kon op 4-3 en 6-4 de kaats niet voorbij. Op 5-3 en 6-6 kon Jacob Wassenaar de kaats niet voorbij.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers