contact zoeken wedstrijden

PC 2008: Eerste omloop

De eerste wedstrijden zijn verkaatst op het Sjûkelân. Het publiek geniet van de spannende partijen.

Eerste Omloop: Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra tegen Pieter Bakker, Tjerck Karsten en Tjibbe Hansma Partuur Simon Minnesma ging sterk van start. Na een 3-0 voorsprong was het partuur van Pieter Bakker op 4-6 het eerste bordje. Het publiek was om half 10 massaal aanwezig. Na deze opleving was voor korte duur want op 4-2 en 6-2 sloeg Bruinsma ver boven. Op 6-6 slaagde het voor trio Pieter Bakker de kaats niet voorbij te slaan. Jochum Bouma, Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk tegen Hendrik Tolsma, Michel van der Veen en Johannes Boersma Een “dreeche “ partij voor partuur Bouma. Na een 3-1 voor sprong kwam het partuur van Hendrik Tolsma weer terug naar 3-3. Michel van der Veen liet zien op 4-6 dat hij misschien wel een van de grote talenten is van de kaatsbond. Een bal die hem eigenlijks ver over was schepte hij en de bal ging ver over de tribune. Er was een voorsprong met 3-4.Op 4-6 sloeg Johannes buiten 6-6. Toen stond Auke en Douwe op scherp. Johannes had een beste tusseninse zitbal maar Auke is lang en kon de bal goed raken en boven slaan. Op 4-4 6-6 was het muisstil. Johannes Boersma moest een kaats verdedigen nabij de middellijn. Douwe Groenendijk was attent en sloeg boven 5-4 voorsprong voor het partuur Bouma cs. De kopjes gingen naar onderen voor partuur Tolsma. De partij eindigde als een nachtkaars. Drie keer buiten en een bovenslag van Auke was het einde van de partij. Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra tegen Klaas Berkepas, Jan Willem van Beem en Daniël Iseger De partij van de eerste omloop. Johan van der Meulen had op 1-1 en 6-6 een dure opslagmisser. De bal viel buiten de touwen 1-2 voor partuur Berkepas. Het volgende eerste zou voor Taeke zijn. Twee prima zitballen maakte 6-4 voorsprong. Herman Sprik wist wel raad met de opslagbal Klaas Berkepas. Al raakte Sprik de bal niet lekker werd de kaats wel voorbij geslagen. 2-2. Johan van der Meulen kaatsen sterk Zowel aan de opslag maar ook in het perk. Het wordt een 4-2 voorsprong. Berkepas konden nog wel het derde bordje verzilveren, maar op 4-3 en 6-2 plaatste Johan van der Meulen een tusseninse zitbal. 5-3. Toch lieten de de heren het er niet bij zitten. Op een 2-6 voorsprong kon Taeke de keats niet voorbij slaan en het vierde bordje voor trio Berkepas. Het volgende eerste was zeker voor Daniël. Op 4-6 sloeg de Leeuwarder onderhands de bal buiten en daarmee 5-5 aan de telegraaf. Johan buiten 0-2, toverbal van Johan 2-2, boven van Daniël 2-4, kwaad Daniël 4-4, zitbal Klaas 4-6, boven Taeke 6-6, 5-5 en 6-6 Klaas Berkepas sloeg de laatste bal buiten. Jelte Pieter Dijkstra, Hans Wassenaar en Site Ferwerda tegen Johan Abma, Jacob Klaas Haitsma en Gerrit Flisijn. Partuur Johan Abma nam een 1-4 voorsprong. Op 6-6 lag er een kaats nabij de middellijn. Deze werd keurig verzilverd door Site Ferwerda. Ook het eerste volgende eerst was voor trio Dijkstra op 6-2 plaatste Jelte Pieter een prima zitbal. Hans Wassenaar was op scherp met een voorsprong van 6-4. Vanaf de boven retourneerde deze debutant keurig naar het perk.. De stand was weer gelijk 4-4. Het eerst volgende eerst zou voor trio Abma zijn, toen Johan op 0-6 door een trik trak de bal boven sloeg. Johan Abma kon de partij uitmaken op 4-6 voorsprong. Maar Hans Wassenaar dacht daar even anders over want sloeg de kaats keurig voorbij 6-6. Toen werd het spannend, Johan Abma sloeg buiten en de stand was weer gelijk 5-5. Boven van Jacob Klaas, kwaad van Gerrit maakte 2-2. Vervolgens sloeg Gerrit nipt boven en retourneerde Site keurig vanaf de boven naar het perk maakte 4-4.en ja hoor het werd 6-6 toen Johan Abma voor sloeg. Wassenaar was iets te gretig bij de opslagbal van Johan. Een kleine kaats was het resultaat. Gerrit Flisijn wist er wel raad mee sloeg de bal boven. Groot applaus voor Jelte Pieter, Hans en Site. Martijn Olijnsma, Erik Haitsma en Pier Piersma tegen Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Anne Jan Anema Partuur Olijnsma kaatste een goede partij. Jan Dirk de Groot cs zaten niet in goed doen. Zowel bij de opslag en perk liep het niet lekker. Na een 2-1 voorsprong ging het partuur van Olijnsma door naar 4-2 . Nee, het zat er vandaag niet in voor Jan Dirk de Groot cs. Op 5-3 en 6-6 was de partij ten einde. Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar tegen Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma. Geen spanning in deze eerste partij voor Rutmer van der Meer. Te veel opslagmisser aan de kant van Wilcor Rinia cs. Ook het perk van Jacob en Chris Wassenaar kaatste sterk en gecontroleerd. Op 5- 0 en 6-0 sloeg Rinia de bal buiten. Typerend voor de partij. Sibbele Lootsma, Marten Hiemstra en Lennart Adema tegen Gerben Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans en Peter de Boer. Gerben Hein Wijtsma cs. wonnen de partij met 5-3 6-4 Gert Anne van der Bos, Tjitte Bonnema en Folkert van der Wei tegen Marten van der Leest, Pieter Jan Plat en Feiko Broersma. Gert Anne van der Bos waren te sterk voor Marten van der Leest cs. Toch een goed optreden van Marten, Pieter Jan en Feiko grote klasse. De partij werd verloren met 5-1 en 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers