contact zoeken wedstrijden

Tweede winst in Huizum voor partuur Steven Koster

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma

Suterich, nuveraardich en dreech

Suterich want het weer liet zich gedurende de dag niet van zijn beste kant zien. Nuveraardich omdat de parturen die het hoogst in de lijst van de favorieten staan het wat lieten afweten. Dreech omdat er lange partijen waren die qua stand aan de telegraaf spannend waren zonder dat het publiek op het puntje van de stoel zat.
Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma kwamen dus in de kransen. Op die zege viel weinig af te dingen. Steven Koster heeft lef en zijn perkmaten Gerben de Boer en Rick Minnesma zijn ook uit het goede kaatshout gesneden. Ook nog gezegend met het nodige tactische inzicht om een andere perkopstelling in te nemen als de situatie daar om vraagt. Ze hadden al gewonnen tijdens het waterballet in St. Jacobiparochie en pakten in Huizum andermaal de overwinning.

Dat ging allerminst als vanzelf. In de eerste omloop tegen Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa werd het een lange partij met wisselende kansen. Het werd vijf eersten gelijk waarna Rick Minnesma de bal op 6-2 over de bovenlijn sloeg. Een staand nummer betekende een plek in de halve finale. Daarin troffen ze Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra. Het werd voor Koster c.s. de tweede lange partij.

Steeds wanneer je als toeschouwer het idee had dat één van beide parturen door zou drukken gebeurde dat juist niet. De partij werd ook nog eens twee keer stilgelegd. Marten Bergsma zat op enig moment met zijn handen aan het hoofd tegen de boarding en verliet het veld. Hij kwam na een aantal minuten terug en kaatste ogenschijnlijk zonder problemen door. Een tijdje later ging Bergsma bij het opslaan door zijn enkel. Hij verdween ondersteund door zijn maten strompelend het veld en nu was het einde oefening.

Hessel Postma kwam hem aflossen maar moest genoegen nemen met een rol als balkeerder. Uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf waarna de tusseninse van Rick Minnesma niet te verwerken was. De finale werd voor Koster, De Boer en Minnesma de makkelijkste partij van de dag. In ieder geval in vergelijking met de twee omlopen ervoor. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra kwamen met 3-0 achter te staan en waren niet bij machte dat gat te dichten. 

Huizum regen

Suterich, nuveraardich en dreech, dat waren de hoofdingrediënten bij het kaatsen op sportpark Nijlân waar kaatsvereniging ‘Onderling Genoegen’ de jaarlijkse Huizumer cup-dag had georganiseerd. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma pakten hun tweede overwinning in de vrije formatie van dit seizoen. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra werden tweede. De derde prijs was voor Marten Bergsma (die tijdens de halve finale werd vervangen door Hessel Postma), Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra. 

In de ronde van Frankrijk is er een prijs voor de strijdlustigste renner van de dag. Misschien is het een idee om naast de koningsprijs ook gelijksoortige prijs bij het kaatsen in te stellen. Dan was die prijs vandaag zonder meer naar Patrick Scheepstra gegaan. Hij was de beste man van het veld: voorbest, voorminst, voorin, achterin, hij klopt, hij veegt en hij zuigt. De hele dag uitstekend kaatsend alleen leek de tank in de finale op enig moment volledig leeg te zijn. Scheepstra gaf vanaf de stuit een compleet bordje weg en daarna was het snel gedaan met zijn partuur. Op 5-3 en 6-2 plaatste Steven Koster een zitbal.

De premiewinnaars rekenden eerst af met Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Bij dat partuur liep het niet geweldig. Taeke Triemstra rammelde acht keer boven maar zijn partuur kwam maar niet in de juiste flow.  De buitenslag van Van der Bos op 4-3 en 6-6 was voor zijn partuur het begin van het einde. Patrick Scheepstra nam regelmatig met succes de eerste opslag voor zijn rekening. In het tussenspel viel ook alles letterlijk en figuurlijk op de juiste plek. Op 5-4 en 6-2 sloeg Bauke Triemstra de bal tot in het perk terug.

In de strijd om de preemje-of-neat tegen Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma was Patrick Scheepstra de eerste, tweede en derde stuurman tegelijk. De tegenstanders gooiden op enig moment veel te veel opslagen buiten het perk en moesten op 5-3 en 6-0 capituleren toen Jan-Tymen de kaats niet voorbij kon slaan.

Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra wonnen in de eerste omloop van de mannen die tot voor vandaag een score van 8 uit 10 hadden: Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra. Steenstra werd voor zover mogelijk buitenspel gezet. Qua punten ontliepen beide parturen elkaar niet zo heel erg veel maar Marten Bergsma was een aantal malen op 6-6 trefzeker vanaf de stuit. Toen Jorn-Lars van Beem op 4-2 en 6-6 de kaats voorbij sloeg was het gat geslagen.

Diezelfde Van Beem knalde de bal op 5-3 en 6-4 over de bovenlijn. In de tweede omloop was er weer een partij met het predicaat ‘dreech’. Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar hadden kunnen en moeten winnen maar deden dat niet. Enerzijds omdat Marten Bergsma op belangrijke standen liet zien tot de top van het opslagersgilde te horen. Anderzijds omdat Haye-Jan Nicolay toen het er om ging vanaf de stuit faalde. Zijn partuur stond in het laatste eerst met 6-2 voor maar dat bleek niet genoeg te zijn. Eerst behield Marten Bergsma met een prima opslag een niet al te dikke kaats om vervolgens voor de 6-6 stand te zorgen. Er kwam een kaats ter hoogte van de middellijn waarna Haye-Jan Nicolay buiten sloeg. Een omloop verder kaatsen Bergsma c.s. weer een alles-aan-de-hang partij die deze keer wel werd verloren van de latere winnaars. 

Uitslag en cijfers

Uitslag Huizum: 1. Steven Koster (Tzum), Gerben de Boer (Exmorra) en Rick Minnesma (Dronryp) (koning); 2. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Laas Pieter van Straten en Patrick Scheepstra (Franeker); 3. Marten Bergsma (Minnertsga) (Hessel Postma, Winsum), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).

Cijfers Huizum
Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Hendrik Bouwhuis en Stefan van der Meer – 2. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar 4-5 en 2-6; 3. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra – 4. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra 5-3 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra – 6. Bauke Triemstra, Laas Pieter van Straten en Patrick Scheepstra 4-5 en 4-6; 7. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra - 8. Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan Tymen Eisma 3-5 en 6-6; 9. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa – 10. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma
Tweede omloop: 2. Haye-Jan Nicolay c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (Partuur Bergsma wint) 6. Bauke Triemstra c.s. - 8. Johan Sipma c.s. 5-3 en 6-0; 10. Steven Koster c.s. staand nummer.
Halve finale: 10. Steven Koster c.s. - 3. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Steven Koster wint); 6. Bauke Triemstra c.s. staand nummer.
Finale: 6. Bauke Triemstra c.s. - 10. Steven Koster c.s. 3-5 en 2-6.

Winst Huizum
Huizum 2
Huizum 3

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers