contact zoeken wedstrijden

Minnertsga wint voor het eerst de Bond 35+

Tekst: Rynk Bosma

De vierde editie van het NK 35+ in Minnertsga werd zaterdag gewonnen door het eerste partuur van gastheer KV Minnertsga. En dat waren Gerrit Jan Visser, Geert Andringa en Jacob Wassenaar. Het vooraf favoriete drietal Jan Eeltje van der Meij, Renze Hiemstra en René Talsma werd met 5-3 verslagen toen Andringa op 6-6 de kaats passeerde.

Gezien de reputatie van Minnertsga op afdelingspartijen zou je kunnen zeggen: dat werd tijd! Want Minnertsga is met veertien keer winst op een afdelingspartij de grootverdiener in deze eeuw. Nu had de gastheer met drie afdelingsparturen meerdere ijzers in het vuur, maar Minnertsga 1 maakte de faam van eerste afdelingspartuur toch waar.
 
Merkwaardig genoeg is de zogenaamde ‘oude garde’ oververtegenwoordigd in Minnertsga want een afdelingspartuur met kansen op winst op de Freule laat al een aantal jaren op zich wachten. Wat dat betreft is het illustratief dat de uiterst fit ogende Jacob Wassenaar nog altijd een waardevolle kracht is in het voorperk. Met de meest recente Bond in Franeker als voorbeeld toen hij nog in de finale stond.
 
De lijst in Minnertsga telde maar liefst vier PC-winnaars die nog altijd wel weten wat ze met een te mooie bal moeten doen in het perk. Pieter van Tuinen, Alle Jan Anema, Renze Hiemstra en Jacob Wassenaar zijn de namen. Aan de andere kant kun je merken dat de snelheid van bal en nap in het tussenspel niet zelden voor problemen kan zorgen. Een ‘goed rekke bal’ hoeft niet eens de gewenste hoogte te hebben om toch boven te gaan. Wat dat betreft kun je zien dat de jaren beginnen te tellen. Want zelfs een nog altijd fitte en watervlugge Renze Hiemstra kon het op de boven bij een bal door de hoek niet meer belopen.
 
De drie kransen bleven dus in Minnertsga. Op een prachtig kaatsveld dat als een groene oase van rust tussen de eindeloze bouwakkers rondom het dorp Minnertsga een gedroomde plek is om te strijden om de kransen. Met het drietal uit Deinum op voorhand favoriet en dat was gebaseerd op hun spel in de eerste twee omlopen. Maar die stabiliteit in hun spel werd met name bedreigd door het lange wachten van een uur of langer tussen de omlopen door.
 
In principe werd de partij in de halve finale tussen titelverdediger It Wetterlân uit Grou en de titelpretendent Minnertsga de partij van de dag.  KV It Wetterlân uit Grou met Arjen Andringa, Duko Harkema en Alle Jan Anema bleek dit jaar opnieuw een geduchte tegenstander. En dan te bedenken dat een andere favoriet al in de eerste omloop was uitgeschakeld. En dat was LKC uit Leeuwarden die twee jaar achter elkaar had gewonnen met Mannes van Weert, Karel Nijman en Pieter van Tuinen. 

Nijman was verhinderd en werd vervangen door Foppe Jan Palsma zodat de opslager van 2021 en 2022 Van Weert in het achterperk stond. Door een heupblessure kon Van Tuinen niet opslaan. Tegen de latere winnaars Minnertsga werd het dus een geheel ander verhaal. ,,De earste trije ballen dy’t ik krige gienen fuort’’, zo vertelde Van Weert, maar dat was niet genoeg voor de eindoverwinning.
Van Weert verhuist per januari 2025 naar Dronryp en vindt het jammer dat hij dit jaar met het winnende partuur van LKC van twee en drie jaar geleden niet op passende wijze afscheid kon nemen, hoewel vervanger Palsma het uitstekend deed. Dat er ‘slechts’ tien parturen op de lijst stonden heeft volgens Van Weert alles te maken met de leeftijdsfase van veel kaatsers. Hij is op dit moment met zijn 51 jaar klassementsleider bij de categorie 50+ en die categorie is wat partijen betreft veel stabieler.
 
,,Je ha elke wike wol in partij en it giet altiten troch’’, zo zegt hij. Want ,,In soad heiten ha no bern dy’t keatse en dy wolle dêr graach by wêze. Nim mar in Chris, dy seit de bern moasten har yn it ferline oan myn keatsen oanpasse, no pas ik my oan by it keatsen fan de bern.’’
 
Maar ongeacht leeftijd, het basisprincipe van het kaatsen blijft hetzelfde. Van Weert: ,,De opslach moat yn brocht wurde, sadat de tsjinstanner der elke kear wat foar dwaan moat.’’  Zo bleek ook in de halve finale en in de finale. Een basisprincipe dat in de finale de doorslag gaf en in de halve finale juist niet. In die halve finale miste met name Wassenaar acht keer het perk en stelde daar vijf treffers tegenover. Ook Visser miste in die halve finale wat meer het perk.
 
Toch ging de partij zij aan zij gelijk op tot drie eersten en op de stand 4-3 en 6-2 hielp Minnertsga Grou weer in het zadel. Wassenaar miste twee keer het perk en op 6-6 deed Visser dat ook. In het volgende eerst sloeg Wassenaar op 6-4 boven om vervolgens een eerst later op 4-6 te missen. De partij stevende af op de onvermijdelijke vijf eersten gelijk en alsof dat nog niet genoeg was, werd het ook nog 6-6. Op die stand sloeg Alle Jan Anema de bal kwaad.

,,Ik tink dat wy hjoed wol tweintich kear seis gelyk keatst ha’’, zo zei Wassenaar na afloop. En dan het eerst binnenhalen is natuurlijk ook een kwaliteit. Toen Wassenaar een partij later in de finale de bal vanuit het achterperk op 2-1 en 6-6 richting bomen sloeg leek de finale beslist tegen Deinum. Op die stand nam Hiemstra de opslag over. ,,Tot de finale was de opslag goed bij ons’’, zo zei Hiemstra na afloop. Met name Talsma was de weg van de juiste richting in de finale even kwijt.
 
Op basis van de inhaalrace van 4-1 naar 4-3 zou je kunnen zeggen dat die overname effect sorteerde. Maar dat is vooral ‘scorebordjournalistiek’ zoals dat in het voetbal wordt gezegd. Want ook Hiemstra had niet de vereiste stabiliteit aan de opslag. Zo miste hij op 4-3 en 6-6 het perk en op de volgende 6-6 haalde Andringa de titel binnen door de kaats te passeren.
 
En zo kwam de voorspelling vooraf van Wassenaar tegen Hiemstra toch uit: ,,Ik ha yn Minnertsgea noch nea fan dy ferlern.’’
 
Uitslag: 1. Minnertsga 1 (Gerrit Jan Visser, Geert Andringa en Jacob Wassenaar); 2. Deinum (Jan Eeltje van der Meij, Renze Hiemstra en René Talsma); 3. Grou (Arjen Andringa, Duko Harkema en Alle Jan Anema)
 
Cijfers NK 35+ Minnertsga
 
Eerste omloop: 1. Stiens – 2. Grou 2-5 en 2-6; 3. Dronryp – 4. Minnertsga 2 5-5 en 6-2; 5. Deinum – 6. Minnertsga 3 5-1 en 6-4; 7. Damwâld – 8. Easterlittens 5-4 en 6-4; 9. Minnertsga 1 – 10. Leeuwarden 5-4 en 6-2. Tweede omloop: 2. Grou - 3. Dronryp 5-5 en 6-0; 5. Deinum - 7. Damwâld 5-2 en 6-4; 9. Minnertsga 1 staand nummer. Halve finale: 9. Minnertsga 1 - 2. Grou 5-5 en 6-6 (Minnertsga 1 wint); 5. Deinum staand nummer. Finale: 5. Deinum – 9. Minnertsga 1 3-5 en 6-6.
 

De laatste slag van de finale

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers