contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra dit weekend twee keer koning

Tekst Klaas Postma
Foto's Henk Bootsma (album)

Voor Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra kon het dit weekend op kaatsgebied niet beter. Zaterdag winnen in Holwert, zondag in Berltsum. Net als in Holwert kregen Van Zwieten en zijn maten over de hele dag maar twee eersten tegen. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma werden tweede. Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar derde.

Met Menno van Zwieten en Tjisse Steenstra heb je als partuur een machtig wapen aan de opslag. Een goede opslag is de basis van alles. Het lijkt op het basisrecept van iets wat het kaatspubliek voorgeschoteld krijgt en waar men van geniet. Andere ingrediënten zijn solide perkspel en plezier hebben in wat je doet. Tegenstand van formaat was er dit weekend niet. Het partuur van Gert-Anne van der Bos acteerde tijdelijk - want in het weekend ook winnend - op de eerste klas maar dat partuur hoort uiteraard in de hoofdklasse thuis. Bij het partuur van Marten Bergsma loopt het niet zoals zou moeten en dus werd in zekere zin de rode loper richting de kransen uitgerold voor de mannen in het blauw.

Goed, ook in het kaatsen komt het niet vanzelf maar daar leek het in Berltsum bij tijd en wijle wel op. Het partuur van Paul Dijkstra kon snel uit de kaatskleding waarna Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra maar weer eens als tegenstanders op het veld verschenen. Het perk van Van Beem en Kootstra werd regelmatig ‘te plak’ gezet op een manier zoals kaatstrainers het zo mooi kunnen vertellen maar het nooit na kunnen doen.

Het stond snel 4-1 waarna de kwaadslag van Jorn-Lars van Beem op 6-6 de kleine hoop op wellicht een ommekeer definitief de grond inboorde. ‘Wegens succes geprolongeerd’ als op de voorgevel van een theater want in de halve finale tegen Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar was het recept hetzelfde. Je geeft Pieter-Jan Leijenaar op 6-6 geen kans om een kleine kaats voorbij te slaan en daarna loop je weg bij de opponent die wel zijn best doet, maar geen poot aan de grond krijgt. Op 5-1 en 6-0 slaat Van Popta de bal over de bovenlijn en zit je in de finale. 

Berlikum Rick

In die finale tref je Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma die zich op de hoofdklasse steeds meer laten gelden. Voetbalcoaches gebruiken het woord ‘doorselecteren’. Dat geldt in zekere zin ook voor het kaatsen. Een aantal toppers zijn gestopt en van een aantal andere toppers die hun sporen meer dan hebben verdiend is het wachten ook op de mededeling dat het mooi is geweest. Dan heb je aanvulling nodig en met het partuur van Steven Koster heb je dan kaatsers voorhanden die het publiek in de komende jaren moeten vermaken.

Koster c.s. zegevierden vorige week bij het waterballet in St. Jacobiparochie. Dat lukte vandaag niet want het was bij Van Zwieten, Van Popta en Steenstra als een CD waar iemand op de knop repeat had gedrukt. Op eersten gelijk en 6-6 sloeg Koster de bal nipt voor met een behoorlijke kaats achter de hand. Daarna kregen ze nog acht punten aan de telegraaf. Op 5-1 en 6-2 kon Rick Minnesma de kaats niet nemen.

Het partuur van Steven Koster haalde de finale door te winnen van Remmelt Bouma c.s. waarna de degens moesten worden gekruist met Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra. Het werd de langste partij van de dag waarbij geen van beide parturen de overhand kreeg of afstand kon nemen. Het werd vijf eersten gelijk en uiteindelijk kwam alle hout aan de telegraaf waarna Rick Minnesma die in het voorperk was gaan staan de opslag van Patrick Scheepstra vliegend boven sloeg. Een staand nummer betekende een enkele reis naar de finale. 

Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar hadden niet veel moeite om Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma er onder te houden. Trouwens ook een partuur met groeibriljantjes al was daar vandaag niet veel van te zien. Toen dit partuur het eerste bordje veroverde hadden Nicolay en zijn maten er al vijf. Op 5-1 en 6-2 sloeg Sipma buiten waarmee Nicolay c.s. door een staand nummer de halve finale bereikten. Daarin troffen ze het partuur waarop vandaag geen maat stond en dan is verliezen geen schande.
De eerste-klassers kaatsten ook in Berltsum. De halve finale en de finale werden op het hoofdveld gespeeld. Het goed opgekomen publiek zag dat Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra in de finale wonnen van Jelle Attema, Hendrik Bouwhuis en Stefan van der Meer. Daarmee lijkt de rentree van Van der Bos en zijn maten op de hoofdklasse aanstaande. 

 

Uitslag en cijfers

Uitslag Berltsum: 1. Menno van Zwieten, (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Bolsward) en Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); 2. Steven Koster (Tzum), Gerben de Boer (Exmorra) en Rick Minnesma (Dronryp); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
 
 
 
Cijfers Berltsum
Eerste omloop: 1. Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra – 2. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra 0-5 en 4-6; 3. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra – 4. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa 5-4 en 6-2; 5. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra – 6. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma 3-5 en 0-6; 7. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong – 8. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra 5-5 en 4-6; 9. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 10. Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan Tymen Eisma 5-5 en 6-4.
 
Tweede omloop: 2. Menno van Zwieten c.s. – 3. Marten Bergsma c.s. 5-1 en 6-2; 6. Steven Koster c.s. - 8. Bauke Triemstra c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Koster wint); 10. Johan Sipma c.s. staand nummer.
 
Halve finale: 9. Haye Jan Nicolay c.s. - 2. Menno van Zwieten c.s.  1-5 en 0-6; 6. Steven Koster c.s. staand nummer.
 
Finale: 6. Steven Koster c.s. - 2. Menno van Zwieten c.s. 1-5 en 2-6.
  

Berlikum 1
Berlikum 2
Berlikum 3

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers