contact zoeken wedstrijden

Galavoorstelling Holwert partuur Menno van Zwieten

Tekst: Klaas Postma
Foto: Metske vd Ploeg

Feest in Holwert. De Friese vlag op de kerktoren, een feesttent en een draaimolen die in de loop van de dag veranderde in een zweef. Daar tussenin kaatsveld It Keechje waarop Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra zich zaterdag ogenschijnlijk zonder moeite in de kransen sloegen. In drie partijen kregen ze twee eersten tegen. De finale tegen Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra had iets van een galavoorstelling: 5-0 en 6-2. De derde prijs was voor Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra.

Grote afwezigen waren uiteraard de heren Van der Bos, Triemstra en Zijlstra die door de stand op de ranking een reis naar de eerste klas mochten maken. Dat betekende voor de iets mindere kaatsgoden op de hoofdklasse een wat grotere kans om zich in de prijzen te kaatsen. Maar de aandacht ging na afloop uiteraard vooral uit naar de prijswinnende parturen.
De parturen van Steven Koster en Remmelt Bouma hoorden daar in Holwert niet bij, maar dat had zo maar gekund want Koster c.s. in de eerste omloop en Bouma c.s. in de tweede omloop hadden kunnen en eigenlijk moeten winnen van het partuur van Marten Bergsma. Maar wie de kansen niet benut is gedoemd om te verliezen. Het draaide bepaald niet soepel bij Bergsma en zijn maten. Het partuur van Steven Koster werd met kunst- en vliegwerk verslagen. 

In de tweede omloop tegen Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin-Jordi Hiemstra werden van de eerste acht eersten zeven op 6-6 vergeven. Opslagers zijn in de regel niet het sterkst in het tussenspel en dat gold in deze partij een aantal keren voor Remmelt Bouma die op de 6-6 op dat onderdeel een aantal dure fouten maakte. Uiteindelijk kreeg zijn partuur de rekening gepresenteerd voor het onnodig weggeven van de punten op cruciale standen.  
 

Als je zoals Bergsma en zijn maten op die manier de halve finale weet te bereiken dan lijkt het zo’n dag te worden waarop je er gewoon niet af kunt. In de halve finale kregen Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra drie bordjes aan de telegraaf, maar voor hen zat een zege er geen moment in. In de finale wachtten Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra en die gaven een soort van galavoorstelling.
Op en uit lukte vrijwel alles, in het tussenspel stonden ze steeds op de goede plek en de punten en bordjes kwamen als vanzelf aan de telegraaf. De score voor Bergsma c.s.: achttien punten en geen kans op een bordje. Op 5-0 en 6-2 was er weer een uitslagbal met het perfecte stuitje. Tjisse Steenstra tikte de bal terug tot in het perk en de eerste prijs was binnen.
Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra hoefden zich niet bovenmatig in te spannen om als winnaars van het veld te stappen. Bij Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan-Tymen Eisma liep de opslag niet. Het gevolg was een snelle 5-1 nederlaag. Kleine oorzaken hebben ook in het kaatsen soms grote gevolgen. Scheidsrechter Henk van der Zee moest vandaag de nodige keren in actie komen omdat een keurmeester iets niet of niet goed had gezien. Het blijft mensenwerk en zoiets kan altijd gebeuren. Maar dat betekende wel dat er een aantal beginnende brandjes moesten worden geblust vanwege de nodige discussies.

In de tweede omloop in de partij van Steenstra c.s. tegen Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar pakten Nicolay en zijn maten het eerste bordje. Vervolgens was er discussie of een bal nu wel of niet correct was gekeerd bij de bovenlijn. Nicolay en zijn maten dachten het gelijk aan hun zijde te hebben maar tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een groot verschil. Er kwam een nieuwe slag, het werd 6-6 waarna Tjisse Steenstra boven sloeg: 1-1 in plaats van 2-0 voor de tegenstanders.
Die klap bleef als een soort schaduw boven de partij hangen. Bij Nicolay en zijn maten lukte het niet meer en de partij ging uit als de bekende nachtkaars. Op 5-1 en 6-2 plaatste Menno van Zwieten een zitbal. Een staand nummer betekende een plek in de finale die ook in een sneltreinvaart werd gewonnen.
 
Een prijs winnen in je eigen regio is altijd mooi. Riemer Hoekstra werd met Paul Dijkstra en René de Haan derde door te winnen van Johannes van der Veen, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Dat partuur kwam op een 3-0 voorsprong te staan maar daarna had Johannes van der Veen opeens moeite om het perk te vinden. Toen zijn perk twee keer op 6-6 verzuimde om een niet al te dikke kaats te passeren was Leiden in last. Het kwam niet meer goed. Op 5-3 en 6-0 sloeg Van der Veen voor de elfde keer buiten. Door het staande nummer waren Paul Dijkstra en zijn maten verzekerd van een derde prijs en daar zou het voor hen ook bij blijven. 

Uitslag en cijfers

Uitslag Holwert: 1. Menno van Zwieten, (Heerenveen), Gabe-Jan van Popta (Bolsward) en Tjisse Steenstra (Bitgummole) (koning); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Paul Dijkstra (Bitgummole), René de Haan (Leeuwarden) en Riemer Hoekstra (Hallum)
Cijfers Holwert

Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra – 2. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa 5-1 en 6-4; 3. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra - 4. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma 5-4 en 6-2; 5. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra – 6. Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan Tymen Eisma 5-1 en 6-6; 7. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 8. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra 5-2 en 6-2; 9. Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra – 10. Johannes van der Veen, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong 5-2 en 6-0.
Tweede omloop: 1. Remmelt Bouma c.s. – 3. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 0-6; 5. Menno van Zwieten c.s. - 7. Haye Jan Nicolay c.s. 5-1 en 6-2; 9. Paul Dijkstra c.s. staand nummer.
Halve finale: 9. Paul Dijkstra c.s. - 3. Marten Bergsma c.s.3-5 en 0-6; 5. Menno van Zwieten c.s. staand nummer.

Foto: Metske vd Ploeg

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers