contact zoeken wedstrijden

Verrassende winst in regen partuur Steven Koster

Tekst: Klaas Postma
Foto's: Henk Bootsma (album)

Erwin Sint Jacobi

Nat-natter-natst. Dat was van toepassing op het heren hoofdklasse kaatsen in St. Jacobiparochie. Het publiek liep ’s ochtends al over een behoorlijk nat veld naar de kaatsarena maar toen scheen de zon tenminste nog. ’s Middags kwamen de forse buien en werd het nog natter. Tijdens de finale was normaal kaatsen eigenlijk al niet meer mogelijk. De finale moest zelfs worden stilgelegd vanwege onweer. Het overgrote deel van het publiek zat toen al lang en breed in de feesttent naar het EK-voetbal te kijken.

Het handjevol getrouwen langs het veld zag hoe Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma de kransen veroverden door in de finale te winnen van Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra. De derde prijs ging naar Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar.

Déja-vu

Van normaal kaatsen was in de finale geen sprake meer door het water op het veld. De bal wilde niet meer rollen of stuiten en bij het opslaan was het uitkijken om niet weg te glijden bij de afzet. De winst van Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma was niettemin verdiend. Je mag je afvragen of de term coming men op deze drie heren van toepassing is. Ze draaien al wat langere tijd mee in het hoofdklasse circuit maar de prestaties gaan nog wat op en neer.

Steven Koster is een kaatser met uitstraling en - niet geheel onbelangrijk - met lef. Gerben de Boer heeft een mooi slagje en Rick Minnesma kan op-en-uit prima uit de voeten. Na een relatief eenvoudige zege op het partuur van Johan Sipma troffen ze op de tweede lijst Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Die hadden vorige week in Stiens ook al tegen Koster en zijn maten gekaatst en verloren.

Voor Taeke Triemstra moest het vandaag gebeuren. In zijn eigen woonplaats de finale halen en als eerste kaatser in de historie de 900-punten grens overschrijden. Het gebeurde niet. Triemstra sloeg bijna elke bal die hij kreeg over de bovenlijn, 7 stuks en perkmaat Zijlstra deed dat 6 keer. Die 13 bovenslagen konden worden gekwalificeerd als de bekende papieren tijger. Steven Koster sloeg brutaal op en verraste Erwin Zijlstra een aantal malen in het achterperk.
Gert-Anne van der Bos miste te vaak op belangrijke standen al kan daar wel bij worden aangetekend dat de kaatsen die hij moest verdedigen nogal eens aan de kleine kant waren. Op 3-3 en 6-4 was er een op het oog onmogelijke bal maar Rick Minnesma sloeg wel boven. Het gat werd een spel. Na een snel bordje leek het nog spannend te worden maar Koster en zijn maten hadden in wat het laatste eerst zou worden het geluk aan hun kant. Op 5-4 en 6-2 passeerde Gerben de Boer de bovenlijn en zat de finale in de knip.
De rekenmeesters moeten nog aan de slag maar door de nederlaag is het bepaald niet onwaarschijnlijk dat het partuur van Gert-Anne van der Bos niet meer bij de eerste tien parturen op de ranking staat. Dat zou betekenen dat men zich mag melden bij de eerste klas. 

Het publiek dat wekelijks de wedstrijden bezoekt had meerdere keren het déja-vu gevoel. Want Koster en zijn maten wonnen opnieuw van Van der Bos c.s. en hielden Taeke Triemstra dus weer van die 900-punten grens af. Er was zéker een déja-vu gevoel toen Marten Bergsma, Jorn-Lars van Beem en Hendrik Kootstra in de tweede omloop moesten kaatsen tegen Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra. Dat was in Dronryp en Stiens ook al gebeurd. In Stiens verloren Bergsma c.s. na een ruime voorsprong met alle hout aan de telegraaf. Vandaag kwamen Bergsma c.s. met 5-2 voor te staan, in wezen een klein wonder want Marten Bergsma gooide de ene na de andere opslag buiten het perk. De partij werd in de stromende regen afgewerkt en dat had invloed op het spel. Van Zwieten en zijn maten slaagden er andermaal in de stand gelijk te trekken en weer kwam alle hout aan de telegraaf te hangen. Tjisse Steenstra mocht de klus met een behoorlijke kaats achter de hand klaren maar zag dat Jorn-Lars van Beem zijn opslagbal boven mepte.

Het partuur van Bergsma stond daarmee in de halve finale waarin Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar na spellen gelijk snel naar een nederlaag werden gespeeld. Op 5-2 en 6-6 miste Nicolay het perk. 

De finale was het aanzien nauwelijks waard en dat kwam voor rekening van Pluvius. Het veld was door het vele hemelwater dat al was gevallen volkomen doorweekt. Toen het tijdens de finale ook nog begon te onweren werden de kaatsers naar de kant gedirigeerd. Uiteindelijk konden de heren Koster, De Boer en Minnesma het beste met de omstandigheden omgaan maar ze kaatsten ook domweg beter dan hun tegenstanders. Op 5-3 en 6-0 sloeg Hendrik Kootstra kwaad uit.
Koster, De Boer en Minnesma eerste, Bergsma, Van Beem en Kootstra tweede en de derde prijs was voor Haye-Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Die hoefden weinig moeite te doen om te winnen van Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra die met een falende totaalopslag te maken hadden. Op 5-2 en 6-4 plaatste Haye-Jan Nicolay een zitbal. Een staand nummer deed de rest. 
 

Uitslag en cijfers

Uitslag Sint Jacobiparochie: 1. Steven Koster (Tzum), Gerben de Boer (Exmorra) en Rick Minnesma (Dronryp); 2. Marten Bergsma (Minnertsga), Jorn Lars van Beem (Dronryp) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Haye Jan Nicolay (Britsum), Hessel Postma (Winsum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
Cijfers St. Jacobiparochie

Eerste omloop: 1. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Willem Heeringa – 2. Marten Bergsma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra 2-5 en 4-6; 3. Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra – 4. Menno van Zwieten, Gabe-Jan van Popta en Tjisse Steenstra 1-5 en 6-6; 5. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra – 6. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 3-5 en 6-6; 7. Johan Sipma, Yoram Elzinga en Jan Tymen Eisma – 8. Steven Koster, Gerben de Boer en Rick Minnesma 3-5 en 6-6;  9. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar – 10. Bauke Triemstra, Laas-Pieter van Straten en Patrick Scheepstra 5-2 en 6-4;
Tweede omloop: 2. Marten Bergsma c.s. – 4.  Menno van Zwieten c.s. 5-5 en 6-6; 6. Gert-Anne van der Bos c.s. - 8. Steven Koster c.s. 4-5 en 2-6; 9. Haye-Jan Nicolay c.s. staand nummer.
Halve finale: 9. Haye-Jan Nicolay c.s. - 2. Marten Bergsma c.s. 2-5 en 6-6; 8. Steven Koster c.s. staand nummer.
Finale: 8. Steven Koster c.s. - 2. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-0. 

Krans Sint Jacobiparochie
Tweede Sint Jacobiparochie
Derde Sint Jacobiparochie

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers