contact zoeken wedstrijden

LIVE BLOG: NK pupillen jongens en meisjes

WOMMELS wint NK pupillen meisjes
MORRA LIOESSENS wint NK pupillen jongens

FINALE

31. St. Jacobiparochie - 21 Morra Lioessens 2 - 5 0 - 6

1. Morra-Lioessens, Harke Slagman, Wiltsje Gerben Klimstra
2. St.-Jacobiparochie, Imro van der Meer, Daan Wobbes, Alex Boonstra
3. Wommels, Tymen Stenekes, Tymen Bults, Melle Terpstra
3. Stiens, Ivar van Oostrum, Roan Schaeffer, Andries Durk Hettinga

Alle prijswinnaars NK pupillenjongens
Alle prijswinnaars NK pupillenjongens

Halve finale NK pupillenjongens

31. St.-Jacobiparochie - 7. Stiens 5 - 2 6 - 0

21. Morra-Lioessens - 25. Wommels 5 - 4 6 - 2

3e omloop NK pupillenjongens

31. St.-Jacobiparochie - 4. St.-Annaparochie 5-2 6-2
7. Stiens - 11. Nijewier / Metslawier/ Easternijkerk 5-0 6-2
17. Handum - 21. Morra-Lioessens 0-5 6-6
25. Wommels - 30 Tzummarum 5-1 6-2
 

2e omloop NK pupillen jongens

31. St.-Jacobiparocie - 1. Dokkum 5-1 6-0
4. St.-Annaparochie - 6. Minnertsga 5-0 6-6
7. Stiens - 10. Easterlittens 5-3 6-4
11. Nijewier / Metslawier/ Easternijkerk -13. Tzummarum 2. 5-5 6-4
15. Hallum - 17 Hantum 3-5 4-6
20. Mantgum - 21. Morra-Lioessens 3-5 2-6
23. Witmarsum - 25. Wommels 2-5 4-6
27. Menaam - 30. Tzummarum 5-5 4-6

 

1e omloop NK pupillenjongens

01. Dokkum - 02. Scharnegoutum 5-2 6-2
03. Jubbega / Hoornsterzwaag - 04. St.-Annaparochie 3-5 0-6
05. Menaam - 06. Minnertsgea 2 3-5 2-6
07. Stiens - 08. Reduzum 5-4 6-2
09. Ferwert - 10. Easterlittens 5-5 6-6 (Easterlittens wint)
11. Nijewier / Metslawier/ Easternijkerk - 12. Blije 5-5 6-4
13. Tzummarum 1 - 14. Oudebildtzijl 2 5-1 6-0
15. Hallum - 16. Makkum 5-2 6-2
17. Hantum - 18 Dronryp 5-2 6-2
19. Witmarsum 3 - 20. Mantgum 2-5 4-6
21. Moarra Lioessens - 22. Minnertsga 5-3 6-2 
23. Witmarsum 1 - 24 Oudebildtzijl 1 5-2 6-0
25. Wommels - 26. Witmarsum 4 5-2 6-2
27. Menaam - 28. Bolsward 5-5 6-0
29. Witmarsum 2 - 30. Tzummarum 2 4-5 2-6
31. St.Jacobiparochie 

1e omloop pupillen meisjes

01. Bolsward - 02.  Dronryp 5-0 6-4
03. Wommels - 04. Mantgum 5-2 6-6
05. Peassens Moddergat - 06. Winsum 5-4 6-4
07. Minnertsgea - 08. Easterein 3-5 4-6
09. Makkum - 10. Anjum 5-0 6-0
11. Dronryp 2 - 12. Scharnegoutum 0-5 4-6
13. Morra Lioessens 1 - 14. Ie 5-2 6-2
15. Arum - 16. Morra Lioessens 2 5-5 4-6
17. Reduzum - 18. Bitgum 5-5 6-6
19. Raerd
 

2e omloop NK pupillen meisjes

19. Raerd - 01. Bolsward 1-5 0-6
03. Wommels - 05. Paesens Moddergat 5-1 6-6
08. Easterein - 09. Makkum 5-5 4-6
12. Scharnegoutum - 13. Morra Lioessens 1 5-2 6-4
16. Morra Lioessens 2 - 17. Reduzum 1-5 4-6

3e omloop NK pupillen meisjes

01. Bolsward - 03. Wommels 1-5 6-6
09. Makkum - 12. Scharnegoutum 4-5 2-6

 

Halve finale NK pupillen meisjes

17. Reduzum - 3. Wommels 0-5 0-6
12. Scharnegoutum staand nummer en staat in de finale 

Finale pupillen meisjes

12.Scharnegoutum - 03. Wommels 1-5 6-6

1. Wommels, Evy Wijnia en Alieke de Jong
2. Scharnegoutum, Rosalie ten Brink Marit Hoekstra Esther Lootsma
3. Reduzum, Sanne van Dijk, Femke de Vries

WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.55.37
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.55.46
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.55.53
Finale NK pupillenjongens Halve finale NK pupillenjongens

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers