contact zoeken wedstrijden

Tjisse Steenstra KONING van de 170e PC 

Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar winnen 170e PC 

Foto: Romy Postma

1e prijs Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
1e prijs Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
2e prijs Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker
2e prijs Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker
3e prijs Paul Dijkstra Bitgum, Steven Koster Tzum en Rick Minnesma Dronryp
3e prijs Paul Dijkstra Bitgum, Steven Koster Tzum en Rick Minnesma Dronryp
3e prijs Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Evert Pieter Tolsma Wommels
3e prijs Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Evert Pieter Tolsma Wommels

Finale

3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
14. Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker

5-0 6-2

Reactie van Tjisse Steenstra Reactie van Renze Hiemstra Reactie van Hans Wassenaar reactie van Hessel Postma reactie van Patrick Scheepstra reactie van Haye Jan Nicolay

Halve finale

3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
7. Paul Dijkstra Bitgum, Steven Koster Tzum en Rick Minnesma Dronryp

5-3 6-6

11. Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Evert Pieter Tolsma Wommels
14. Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker

5-5 4-6
 

Reactie van Evert Pieter Tolsma reactie van Paul Dijkstra na de verloren partij

2e omloop

1. Marten Bergsma Minnertsga, Kees van der Schoot Zurich en Hendrik Kootstra Minnertsga
3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole

3-5 4-6

6. Corné Tuinenga Berltsum, Bauke Dijkstra Easterein en Jelmer Miedema Goutum
7. Paul Dijkstra Bitgum, Steven Koster Tzum en Rick Minnesma Dronryp

5-5 6-6

10. Menno van Zwieten Heerenveen, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra
11. Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Evert Pieter Tolsma Wommels

4-5 6-6

14. Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker
15. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee

5-3 6-6

reactie van Corné Tuinenga Reactie van Willem Heeringa Reactie van Bauke Dijkstra reactie van Gabe Jan van Popta

1e omloop

Parturen kaatsen op Sjukelan

1. Marten Bergsma Minnertsga, Kees van der Schoot Zurich en Hendrik Kootstra Minnertsga
2. Peter van Zuiden Bolsward, Gerben de Boer Gaast en Willem Heeringa Tzummarum

5-1 6-2

3. Tjisse Steenstra Bitgummole, Renze Hiemstra Deinum en Hans Wassenaar Bitgummole
4. André van Dellen Berltsum, Pieter Jan Plat Leeuwarden en Jurrit Osinga Ingelum

5-1 6-2

Parturen kaatsen op de voetbalvelden

5. Wierd Baarda Dronryp, Michel v.d. Veen Franeker en Jari Visser Witmarsum
6. Corné Tuinenga Berltsum, Bauke Dijkstra Easterein en Jelmer Miedema Goutum

3-5 4-6

7. Paul Dijkstra Bitgum, Steven Koster Tzum en Rick Minnesma Dronryp
8. Youri de Groot Menaam, Jelle Cnossen Bolsward en Johan Sipma Lioessens

5-2 6-0

9. Johannes van der Veen Pietersbierum, Jorn Lars van Beem Dronryp en Kevin Jordi Hiemstra Leeuwarden
10. Menno van Zwieten Heerenveen, Gabe-Jan van Popta Lollum en Pieter Jan Leijenaar Exmorra

4-5 0-6

11. Remmelt Bouma Weidum, Allard Hoekstra Franeker en Evert Pieter Tolsma Wommels
12. Patrick van Dellen Berltsum, Thomas Dijkstra Berltsum en René de Haan Leeuwarden

5-4 6-2

13. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie en Erwin Zijlstra Easterlittens
14. Haye Jan Nicolay Britsum, Hessel Postma Winsum en Patrick Scheepstra Franeker

5-5 6-6

15. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Hendrik Jan v.d. Velde Makkum en Riemer Hoekstra Ee
16. Jelle Attema Makkum, Gerrit Jan Duiven Hidaard en Hendrik Bouwhuis Bolsward

5-3 6-4

Reactie van Pieter Plat reactie van Taeke Triemstra

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers