contact zoeken wedstrijden

Menaldum, Schooljongens Afdeling

Schooljongens afdeling. 1e prijs Dronrijp: Jan Sipke Tuinman, Remco Kuperus, Rick Rusticus. 2e prijs Tzummarum: Willem Heeringa, Johannes Bonnema, Ramon Hoogerhuis. 3e prijs Arum: Jan Bauke Tolsma,. ...

Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers