contact zoeken wedstrijden

‘Het kaatsen mag best wat “sexier” worden’

Deze winter is de KNKB gestart met een innovatietraject. Innoveren vooral door te experimenteren. Met als doel het kaatsen toekomstbestendiger te maken voor kaatsers en publiek. Begin april kwamen alle betrokken commissies bijeen en brachten ze elkaar op de hoogte van de vorderingen.

Het Friese kaatsspel staat onder druk. Niet omdat er nog steeds velen verliefd zijn en blijven op het spel. Maar wel door maatschappelijke ontwikkelingen die de vraag beïnvloeden en toenemende concurrentie in aanbod van sport en spel.
Juist omdat het kaatsen zoveel mensen zoveel vreugde biedt en het sterk in de cultuur verankerd is, is de wil er om de sport te behouden. Dat betekent vernieuwen. Innoveren, zo gezegd. Die conclusie heeft de KNKB vorig jaar zomer getrokken en vanaf eind vorig jaar is Jan Bles aangesteld als procesbegeleider van het innovatietraject ‘Keatsbloed Tsjoch Op’.

Op datzelfde moment zijn ook zes subcommissies, meestal bestaand uit 5 tot 6 personen met een groot kaatshart, van start gegaan. Doel is om op verschillende vlakken experimenten uit te voeren die leiden tot echte innovaties in de kaatssport. Dat alles ten bate van de kaatser én publiek.

Op vrijdag 14 april kwamen deze subcommissies als één groep samen om elkaar bij te praten over de vorderingen in het innovatieproces. En om elkaar daarbij te inspireren.
Aanvoerder en procesbegeleider Jan Bles trapte af. Hij stelt dat het hartverwarmend is te zien hoezeer vele kaatsliefhebbers mee willen denken en dat ook actief doen. Een compliment waard aan een ieder. Maar ook dat het kaatsen dat broodnodig heeft. Om bestaansrecht te houden is lef en durf nodig, stelt Bles. Alsmede modernisering en verandering: ‘Ik keatsen mei best wat sexier wurde’.

De zes subcommissies gaven om beurten een korte presentatie. Deze zes groepen werken onder de titels:
- Materiaal
- Kaatsspel
- Competitievorm en wedstrijdagenda
- Media en Externe communicatie
- Opleiding en training
- Bestuur en Organisatie

Een korte greep samenvatting over waar elke groep onder andere mee bezig is:
* De commissie Materiaal denkt vooral na over het beter meetbaar maken van het materiaal. Met meer inzicht zijn betere keuzes te maken in eventuele aanpassingen. Te denken valt aan dan vooral aan de kaatswant en de bal. Aan de eerste experimenten hiermee wordt gewerkt.
Maar ook aanpassingen in bijvoorbeeld aanmerkblokjes en kleding, denk bijvoorbeeld aan een speciaal shirt voor de leider in het klassement, komen als ideeën voorbij.
* De commissie Kaatsspel heeft haar eerste experiment al uitgerold. Op 19 mei kaatsen de Junioren als eerste binnen het experiment waarbij 4-4 het nieuwe 6-6 is. Het 3e winstpunt in het eerst betekent dus ook winst van het eerst.
Lees, zie en hoor er meer over via deze link: 
* De commissie Competitievorm en Wedstrijdagenda denkt buiten de gebaande paden en kijkt welke (volkomen) andere vormen van mogelijk de competie en agendaopzet er zijn. Toegelicht werd dat dit een enorme zoektocht is met veel haken en ogen, maar binnen dit traject is het juist de bedoeling die drempels links te laten liggen en buiten de gebaande paden te denken en te experimenteren.
* Van de commissie Media en Externe communicatie zijn het Visuals als één van de zaken die we het komende jaar al meermaals voorbij gaan zien komen. Dit zijn beelden gevormd uit verschillende foto’s en video’s en als één pakkend beeld gepresenteerd. Dit springt zeer in het oog, met name op social media.
* Bij de commissie Opleiding en Training leeft het idee voor het instellen van vier regiocoaches in de vier kaatsregio’s. Deze coaches zorgen voor een meer gestructureerde aanpak van het opleiden van trainers en begeleiden van verenigingen hierin.
Aanvullende ideeën die ter sprake kwamen zijn onder andere: games ontwikkelen voor/over kaatsen en kaatsbanen en muren letterlijk op de schoolpleinen aanleggen.
* De commissie Bestuur en Organisatie wil kijken hoe de aanwezige kennis binnen verenigingen beter benut en uitgewisseld kan worden. Daar liggen kansen en verenigingsbestuurders vragen hier ook naar. Nu is het zaak dat ook meer en beter handen en voeten te geven.

Bovenstaande is slechts een greep uit de ideeën die over tafel gingen. Binnen de commissies, verbonden aan het innovatietraject, bruist het van de ideeën en het enthousiasme.

Deze groep is daar actief mee bezig, maar staat daarbij  100% open voor input en meedenken vanuit alle hoeken en geledingen van de kaatssport.

Mensen die hun ideeën en overdenkingen willen delen, worden dan ook van harte uitgenodigd te mailen naar innovatie@knkb.nl.

Op www.knkb.nl is inmiddels een apart menu toegevoegd met alle informatie rond het innovatietraject.  

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers