contact zoeken wedstrijden

Tweede omloop NK junioren

De tweede omloop is inmiddels afgelopen. Onder zonnige omstandigheden wordt er spannend gekaatst.

2e omloop Bolsward – Wijnaldum 5-3 6- 4 Goutum – St.Anna parochie 5-5- 6-6 St.Anna wint Hijum Finkum – Pingjum 5-5- 6-6 Hijum/Finkum wint Easterein – Wommels 4-5 6-6 Holwerd – Witmarsum 2-5 2-6 Berlikum – Minnertsgea 5-4 6 -6 Wjelsrijp – Tzummarum 4-5 4-6 Easterlittens – Itens 5-2 6-4

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers