contact zoeken wedstrijden

Minnertsgea wint in Tzummarum

De finale in Tzummarum is dit jaar verkaatst tussen de verenigingen Berlikum en Minnertsgea. In de halve finale won Minnertsgea vrij gemakkelijk van Witmarsum. Klik op lees verder en luister naar Chris Wassenaar

Na een voorsprong van 2-5 voor Minnertsgea was het Folkert van der Wei die Hylke Bruinsma en Chris Wassenaar tot tweemaal verraste in het perk en de drie eersten nog wist te behouden. Op 5-3 en 6 - 4 werd de uitgeslagen bal door Chris Wassenaar kwaad geslagen door Herman Sprik. FINALE Berlikum – Minnertsgea De partij begon in het eerste eerst op 6-6. Marten Feenstra sloeg de best opgeslagen bal kwaad uit. 0-1 voor Minnertsgea. Vervolgens weer een 6 – 6 en Hylke Bruinsma op 6-6 de bal boven sloeg. 0-2. Minnertsgea kaatste sterk en foutloos. In een paar minuten stond Berlikum achter met 0 – 3. Marten Feenstra, die de voorbest opslag verzorgde, pakte op 6-2 het eerste bordje voor Berlikum 1-3. Op 6-6 moest Berlikum de kaats voorbij slaan, maar Chris sloeg de opgeslagen bal verwoestend op en Marten Feenstra de bal niet kon verwerken.1-4 voor Minnertsgea. Door twee opslagmissers van Marten Feenstra op 0-2 werd het 0-6. Vervolgens was het voorinse Hylke Bruinsma die boven sloeg. 1-5. Op 2-4 sloeg Marten Feenstra kwaad uit. Op 4-6 was het Minnertsgea die de kleine kaats niet voorbij sloeg 6-6. Berlikum kon vervolgens de kaats die op de middellijn lag niet voorbij en Minnertsgea de partij won. 1e omloop St Anna – Minnertsgea 2-5/4-6 Leeuwarden 1 – Wommels 5-5 / 6-4 Ried – Buitenpost 0-5 / 4-6 Arum – Holwerd 5-5 / 6-6 Arum wint Akkrum – Sint Jacob1 0-5 / 4-6 Goenga – Sexbierum 5-0 / 4-6 Dronrijp 2 – Franeker 1-5 / 4-6 Makkum2 – Makkum1 0-5 / 0-6 Makkum2 niet opkomen dagen Berlikum – Oudebildtzijl 5-0 / 6-2 Dronrijp1 – Witmarsum2 5-5 / 6-6 Dronrijp1 wint Beetgum – Tzummarum1 3-5 / 2-6 Easterein2 – Easterlittens 2-5 / 2-6 Heerenveen – Huizum 5-4 / 6-6 Easterein1 – Witmarsum 1 0-5 4-6 Menaldum – Tzummarum2 4-5 / 2-6 Winsum – Stiens 4-5 / 6-6 Schettens Longerhout – Reahus-Turns 4-5 / 4-6 Sint Jacob2 – Grou 5-5 / 6-6 Sint Jacob2 wint Leeuwarden2 2e omloop Leeuwarden2 – Minnertsgea 3-5 / 6-6 Leeuwarden1 – Buitenpost 5-3 / 6-6 Arum – Sint Jacob 2-5 / 6-6 Goenga – Franeker 0-5 / 2-6 Makkum1 – Berlikum 3-5 / 0-6 Dronrijp1 – Tzummarum 5-3 / 6-4 Easterlittens – Heerenveen 5-2 / 6-2 Witmarsum – Tzummarum2 5-3 / 6-4 Stiens – Reahus Turns 5-1 / 6-6 Sint Jacob2 – 3e omloop Sint Jacob2 – Minnertsgea 0-5 / 0-6 Leeuwarden1 – Sint Jacob1 1-5 / 0-6 Franeker – Berlikum 2-5 / 2-6 Dronrijp1 – Easterlittens 5-2 / 6-0 Witmarsum – Stiens 5-0 / 6-0 4e omloop Minnertsgea – St.Jacob 5-1 / 6-2 Berlikum – Dronrijp1 5-3 6-2 boven Auke Witmarsum blijft staan

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers