contact zoeken wedstrijden

Gezamenlijke slotdag jeugdcategorieën met uitreiking individuele jaarklassementen

Foto's: Henk Bootsma
Interviews en beeld: KNKB-Media
 

Op zondag 4 september werd in Stiens het kaatsseizoen 2022 voor de jeugd afgesloten. Meer dan 340 kinderen hadden zich aangemeld voor deze gezamenlijke slotpartij. Door deze grote opgave werd het nog een hele uitdaging om hier een vlotte en goedlopende wedstrijddag van te maken, maar dankzij een prima samenwerking van de organisatie  (jeugd-TC, KC de Boer, bondsbestuur en de medewerkers van het bondsbureau) kon er na afloop toch teruggekeken worden op een geslaagde slotdag voor de jeugd.  

Onderaan de pagina meer foto's.

Prijswinnaars slotdag

Jongens:
1. Rick Peperkamp
2. Pieter Siebe Cuperus
3. Jardo Sterkenburg

Meisjes:
1. Jelly Hiemstra
2. Nadya Rinske Moufakkir
3. Rikst Mulder

Schooljongens:
1. Lieuwe van der Kamp
2. Julian Klok
3. Edwin Arjen Yska

Schoolmeisjes:
1. Fianne Dijkstra
2. Mare Dijkstra
3. Brecht Renema

Pupillen jongens:
1. Jimte Tilma
2. Chris van Wier
3. Gerhard Steeman
3. Tsjeard Witteveen

Pupillen meisjes:
1. Anne Elle Wiersma
2. Hendrika Stegenga
3. Froukje Westgeest

Welpen jongens:
1. Pieter Meindersma
2. Johan Willem Ferwerda
3. Roan Bruinsma

Welpen meisjes:
1. Rosalie ten Brink
2. Myrthe vd Kooy
3. Marrit de Witte
 

Zonder titel (Facebook-omslagfoto) (4)

Speedbooks individuele jaarklassementen

Schooljongens:
1. Eelco Meijer (17)
2. Sjoerd van der Schaar (17)
3. Silvan Elzinga (14)

Schoolmeisjes:
1. Jeldau Koopmans (21)
2. Martsen van der Goot (16)
3. Sophie Kroondijk (14)

Pupillen jongens:
1. Melle Talsma (24)
2. Ruurd Oosterbaan (21)
3. Allart van der Meer (16)

Pupillen meisjes:
1. Rikst Grypstra (21)
2. Hendrika Stegenga (21)
3. Manouk Scharringa (19)

Welpen jongens:
1. Imro van der Meer (25)
2. Harke Slagman (19)
3. Gerlof Schuilinga (13)

Welpen meisjes:
1. Marrit Hoekstra (22)
2. Lyset Westra (18)
3. Marrit de Witte (14)
 

Overige jeugdcategorieën

De prijsuitreiking van de volgende jeugdcategorieën wordt op 30 september, tijdens de pubquiz avond in de Koornbeurs, uitgereikt. 

Jongens:
1. Pieter den Breejen (16)
2. Rink Sterk (14)
3. Marten Leijenaar (14)

Meisjes:
1. Berber van der Goot (16)
2. Romy Postma (15)
3. Suzanna Allema (14)

Afdelingsklassement:
Jongens: Dronrijp
Meisjes: Dronrijp

Klik hier voor het volledige overzicht van de klassementen. 

Wil je meedoen met de pubquiz?  De pubquiz wordt gespeeld met teams van maximaal vijf personen. Minimale leeftijd is 15 jaar. Klik hier voor het opgaveformulier.


 

30 sept '22
Volle velden bij gastheer KC de Boer te Stiens
Luister naar Afke Hylkema
Verenigigingen
1111
Volle velden bij gastheer KC de Boer te Stiens
Luister naar Anna Lieke Kamma & Froukje Patricia Blanke

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers