contact zoeken wedstrijden

​Winst trio Marten Bergsma voortzetting oude seizoen

Tekst: Klaas Postma
Foto: Henk Bootsma
Video: KNKB MEDIA

henk

Je zou de eerste vrij formatiepartij van het seizoen bij de heren hoofdklasse een, in ieder geval voorlopige, voortzetting van het oude seizoen kunnen noemen. De kransen gingen namelijk naar het meest succesvolle partuur van vorig jaar. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra versloegen op it Sjûkelân in Franeker in de finale Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.

Het is in de sportwereld een wetmatigheid dat de beteren altijd weer boven komen drijven. Dat bleek in Franeker waar de parturen van Bergsma en Steenstra de nodige sportieve voetangels en klemmen moesten ontwijken om de eindstrijd te kunnen halen. Dat lukte zodat de eindstrijd ging tussen twee parturen die normaal gesproken meedoen om de hoofdprijs.

image00002

De finale kende twee gezichten. Marten Bergsma had in de voorgaande partijen niet geweldig opgeslagen maar was in de strijd om de kransen weer volledig 'yn 'e fleur'. Hendrik Kootstra was dat de hele dag al vanaf de stuit. Derde maat Dylan Drent deed wat hij moest doen. Bij de tegenstanders scoorde Tjisse Steenstra over de hele dag genomen een ruime voldoende aan de opslag. Dat gold ook voor Hans Wassenaar.
 
Het perk van Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar wisselde sterke met
minder sterke momenten af mede omdat het oog wel eens wat te veel op de bovenlijn leek te zijn gericht. Tot drie eersten gelijk was het verschil in de score minimaal. Het partuur van Bergsma had tot die stand maar twee punten meer aan de telegraaf gehad.
 
Bij een 4-3 achterstand  kreeg Hans Wassenaar last van kramp in zijn hamstrings. Wassenaar verliet het veld, keerde na vijf minuten terug maar besloot geen risico te nemen. Tjisse Steenstra nam zijn plaats in het achterperk over en Renze-Pieter
Hiemstra ging voorminst opslaan. Daarna ging het snel. Bergsma zorgde vanaf de stuit voor zes punten waarna Steenstra het perk miste. Diezelfde Steenstra bezegelde het lot van zijn partuur door op 5-3 en 6-0 de kaats niet te passeren.

Het partuur van Bergsma had in de eerste omloop weinig moeite om Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong  en Patrick Scheepstra te verslaan. Die konden het tot spellen gelijk nog bijbenen. Daarna plaatste Marten Bergsma twee keer op 6-6 een zitbal waar Bauke Triemstra op diezelfde stand het perk miste. Op 5-2 en 6-6 was de zitbal van Marten Bergsma voldoende voor de winst.
 
In de tweede omloop wachtten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger die de plaats van de geblesseerde Erwin Zijlstra innam. Het werd een ouderwetse bûkelpartij met in totaal 22 opslagmissers. Die opslagmissers werden vrijwel gelijk verdeeld (12 om 10) maar Van der Bos miste twee keer op 6-6 en één keer op 6-4 het perk en dat legde uiteindelijk net wat meer gewicht in de schaal. Op 5-4 en 6-4 kon Daniël Iseger de kaats niet passeren. Een staand nummer
betekende voor Bergsma en zijn maten een finaleplaats.

Het partuur van Steenstra kwam in de eerste omloop met maar tien punten tegen op een 4-0 voorsprong tegen Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter-Jan Leijenaar. Die pakten daarna nog twee bordjes maar het krachtsverschil was domweg te groot om voor een ommekeer te kunnen zorgen. Op 5-2 en 6-2 kon Pieter-Jan Leijenaar de kaats niet nemen.
 
In de tweede omloop leken Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis voor een verrassing te zullen zorgen. Goed kaatsend werd een 4-2 voorsprong genomen. Op 4-2 en 4-6 sloeg Hans Wassenaar de kaats voorbij maar een opslagmisser van Tjisse Steenstra op 6-2 betekende andermaal een achterstand van twee eersten. Het laatste bordje wisten Dijkstra en zijn maten niet te pakken. Trio Steenstra schakelde op en uit een tandje bij en pakte alsnog de overwinning op 5-5 en 6-4 toen de kaats voor Hendrik Bouwhuis te ver weg lag.
 

image00003

De halve finale was een fluitje van een cent. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en de voor Thomas van Zuiden ingevallen Jelmer Miedema hadden in de eerste omloop geen kind aan Jelle Attema, Jelte Visser en Evert-Tolsma die alle drie ruzie met de bal hadden. Op 5-1 en 6-2 was het gebeurd. Door een staand nummer zat het
partuur van Bouma in de halve finale. Het partuur van Marten Bergsma was
van een ander kaliber. Dat bleek ook in de score. Bouma en zijn maten
kregen 20 punten en geen bordje. Op 5-0 en 6-2 plaatste Tjisse Steenstra
een zitbal.
 
Uitslag: 1. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) (koning); 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole); 3. Remmelt Bouma (Weidum), Bauke Dijkstra (Easterein) en Jelmer Miedema (Goutum).
 
Cijfers Franeker
 
Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolai, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 2. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 2-6; 3. Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis – 4. Auke Boomsma, Jorn Lars van Beem en Tsjerk Elsinga 5-1 en 6-6; 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger (voor Erwin Zijlstra) – 6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 5-3 en 6-6; 7. Bauke Triemstra, Sjoerd de Jong en Patrick Scheepstra – 8. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 6-6; 9. Jelle Attema, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma – 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Jelmer Miedema (voor Thomas van Zuiden) 1-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. - 3. Paul Dijkstra c.s. 5-5 en 6-4; 5. Gert-Anne van der Bos c.s. – 8. Marten Bergsma c.s. 4-5 en 4-6; 10. Remmelt Bouma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Remmelt Bouma c.s. - 2. Tjisse Steenstra c.s. 0-5 en 2-6; 8. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Finale: 8. Marten Bergsma c.s. – 2. Tjisse Steenstra c.s. 5-3 en 6-0.

 
 
 

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers