contact zoeken wedstrijden

Keats!-online (11) Kaatsseizoen dames 2021

Kaatsseizoen dames 2021: tango van twee parturen

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch

 

Het nieuwe, deze keer volledige kaatsseizoen van de dames hoofdklassers staat voor de deur. Met het oog op gisteren toch nog even het kaatsseizoen van 2021. 

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch

In danstermen zou je het een tango tussen de twee parturen van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia kunnen noemen. Met als absolute ballerina Scheepstra die het puntenklassement opnieuw wist te winnen. Een seizoen met af en toe een kleine rimpeling in het toch voorspelbare kaatswater in de vorm van het drietal Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma.

Louise Krol de betrouwbare motor van het partuur Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma
Louise Krol de betrouwbare motor van het partuur Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma

Maar de rol van grote sopranen in de kaatsopera van het dameskaatsen was toch weg gelegd voor het drietal van Sijbrandij. Dat partuur mag je met recht het koninginnenpartuur van de laatste jaren noemen. Iedereen kan van iedereen binnen dit partuur de rol van de ander overnemen. In de praktijk gebeurde dit echter weinig, als het dan wel gebeurde dan betrof het een wisseling in het perk als de nood aan de vrouw was met Tuinenga aan de opslag. Maar vaker was deze schier onneembare vesting niet echt in gevaar.
 
Halverwege augustus met net de partij in Burgwerd achter de rug waren de krachtsverhoudingen overduidelijk. De teller stond toen bij het trio Sijbrandij op zeven terwijl het partuur Tuinenga er twee formatiepartijen hadden gewonnen.  Opslager Tuinenga vatte toen in het Friesch Dagblad de krachtsverhoudingen in één zin samen: ‘Allinnich as wy hiel goed binne, dan kinne we se ferslaan’. Maar zij sprak toen ook haar zorgen uit over de toekomst van het dameskaatsen. ‘Ik fyn it hiel soarchlik. De jonge famkes krije de kâns om troch te kommen, maar je witte net hoe’t it útpakt.’

Gebrek aan spanning is het gif van elke sport en dat is bij het dameskaatsen niet anders. Voeg daar ook nog eens aan toe dat onder andere opslager Tineke Dijkstra, voorinse Margriet Bakker, Martzen Deinum en achterinse Harmke Siegersma na 2021 stoppen. Zij het om verschillende redenen, maar toch.
 
Dijkstra zorgde met haar maten Siegersma en Louise Krol voor een enkele uitschieter, maar echt structureel meestrijden om de kransen gebeurde toch te weinig. Veel hing van de loting af of zelf een hele goede dag hebben dat vaak samenviel met een  mindere dag van de twee topparturen. Die keer dat wel werd gewonnen, ‘viel alles samen’ en dat is de droom van elke kaatsster.

Een ander damespartuur in de dans om de kransen heette Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra
Een ander damespartuur in de dans om de kransen heette Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra

Het vierde damespartuur in de dans om de kransen heette Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra dat toch meer een koor op de achtergrond was. Wat betreft de krachtsverhoudingen was de Frouljus PC in Weidum de spiegel van het kaatsseizoen van de dames. Een superieur kaatsend trio Sijbrandij rekende meedogenloos af met de rest. Het liep als een trein bij de winnaars waarbij Scheepstra over de gehele dag 23 ballen bovensloeg. Misschien had de tegenstand anders kunnen uitpakken indien het trio Tuinenga zich niet had laten verrassen in de halve finale. Want dat was toch de verrassing van de dag, die uitschakeling van het partuur van Ilse Tuinenga in de halve finale door het trio Dijkstra.
 
Daar stond dan weer het mooie afscheid van Dijkstra en Siegersma tegenover. Dijkstra was blij met haar tweede prijs op de Frouljus PC want zij had nog nooit een prijs gewonnen in Weidum. Siegersma nam op waardige en indrukwekkende wijze afscheid als kaatsster en Krol was de betrouwbare motor van het partuur. Het was in de finale niet genoeg, maar wel genoeg om bij de verliezers een zekere tevredenheid over de dag over te houden.

2021: het seizoen dat Scheepstra haar Vierde Wimpel wist te behalen
2021: het seizoen dat Scheepstra haar Vierde Wimpel wist te behalen

En het was natuurlijk vorig jaar ook het seizoen dat Scheepstra haar Vierde Wimpel wist te behalen. Bijna een onopvallend moment vergeleken met de kruitdampen in het verleden rondom dit streven. Een bijzonder moment voor de dominerende kaatsster van 2021. Het valt te hopen dat het seizoen van vorig jaar ook de definitieve afsluiting is van twee door de corona gemankeerde jaren. Desondanks was het ondanks de beperkingen voor de dames toch een mooi seizoen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over onze sponsor Visser ATR
Klik op de afbeelding voor meer informatie over onze sponsor Visser ATR
Klik op de afbeelding voor meer informatie over onze sponsor TRES
Klik op de afbeelding voor meer informatie over onze sponsor TRES

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers