contact zoeken wedstrijden

Eerste exemplaar Keatsfreon voor Gerrit Okkinga

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Henk Bootsma
Video: KNKB Media

‘It keatsen kin hinne gean’ zo zou je kunnen zeggen want De Keatsfreon 2022 is verschenen. Het eerste exemplaar reikte voorzitter Saakje Lettinga van De Keatsfreon vrijdagmiddag 18 maart uit aan Gerrit Okkinga die samen met zijn vrouw Lies aanwezig was. Ook kreeg Okkinga nog een bos bloemen met de typische vrouwelijke vraag van Lettinga aan Lies Okkinga: ‘Naam Okkinga eartiids wolris blommen mei foar jo?’ De schaterlach verried het antwoord.

UitreikKeatsfreon

Dat alles gebeurde in de toch fameuze herberg De Gekroonde Leeuw in Arum. Daarmee week het bestuur - bestaande uit Roel Venema, Lammert Leeuwen en Lettinga - af van het jaarlijkse ritueel om het eerste exemplaar uit te reiken in het Kaatsmuseum. De Keatsfreon is een uitgave van ‘De vrienden van het Kaatsmuseum’ en komt één keer per jaar uit.  Een mooi schriftelijk voorgerecht voor iedereen die van kaatsen en kaatshistorie houdt. Voor 50 euro per jaar kan men ‘stiper’ worden en voor 15 euro ‘freon’ en dat betekent dan De Keatsfreon elk jaar in de bus.
 
Dit jaar dus geen Kaatsmuseum als locatie, maar de herberg in Arum. Vermoedelijk onder het motto van: ‘als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar Mohammed’.  En binnen het kleine kaatswereldje mag je de voormalige opslager, PC-koning en al ruim 60 jaar kaatstrainer Gerrit Okkinga toch wel een monumentale berg noemen. Op 14 november vorig jaar werd Okkinga 80 jaar en de omslag van De Keatsfreon wordt gesierd met een actiefoto van Okkinga uit 1977 met de Bogt fen Guné op de achtergrond. Dat jaar was overigens tevens zijn laatste jaar als opslager in de toen nog eerste klas. Okkinga kaatste van 1959 tot en met 1977 op het hoogste niveau.
 
Door een misverstand ontbrak de in 1941 geboren Okkinga vorig jaar in de rubriek Eretribune die gewijd is aan kaatsers die de respectabele leeftijd van 80 jaar bereiken. Gelukkig is die omissie nu ruimschoots gecompenseerd met een eerbetoon aan de opslager die in De Keatsfreon tegen Suwarda Vis zegt: ‘Ik kin net sûnder it spultsje’.
 
Inmiddels tuft het treintje van Gerrit Okkinga wat langzamer over de kaatsvelden. De tol van een lang leven is de laatste jaren nooit ver weg: de rollator. Geen gedroomd vervoermiddel, maar wel goed genoeg om hem ook dit jaar toch nog naar de kaatsvelden te brengen. Okkinga vond het ‘in hiele ear’ om het eerste exemplaar te krijgen in het gezelschap van kaatsliefhebbers. ,,De keatsmaten fan doe binne hjir net, mar wol de keatsfreonen. Want keatsmaten is net it selde as keatsfreonen. It ferskil is dat je doe mei keatsmaten keatste, mar keatsfreonen sille har altiten in hiel libben belutsen fiele by it keatsen.’’
 
Ware woorden van een man die recht van spreken heeft. Inhoudelijk zal De Keatsfreon 2022 met bijdrages van de redactionele vrijwilligers Anneke Westra, Erik Lourens, Bouke Poelsma en nieuwkomer Suwarda Vis later op deze site aan de orde komen.  

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers