contact zoeken wedstrijden

Bouwe Stiemsma kandidaat opvolging van Lolke Jan Dijkstra in bondsbestuur KNKB

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Rynk Bosma en KNKB-Media
Video: KNKB Media

Het bondsbestuur (HB) van de KNKB heeft de voormalige voorzitter Bouwe Stiemsma van KV Warber Bliuwe uit Moarre-Ljussens voorgedragen als kandidaat om Lolke Jan Dijkstra op te volgen in het BB. De uit Beetgum afkomstige Dijkstra treedt op de Algemene Vergadering (AV) van april 2022 af als HB-lid.
 
Dijkstra trad in maart 2016 toe tot het HB en neemt na twee periodes van drie jaar nu afscheid. Hij beheerde de portefeuille verenigingen en federaties. Stiemsma trad halverwege 2021 af als voorzitter van KV Warber Bliuwe. De meeste mensen zullen zich Stiemsma echter vooral herinneren als de voorzitter die in 2020 de moed en de durf had de eerste kaatspartij tijdens de corona te organiseren. Zijn veiligheidsprotocol was daarna een voorbeeld voor menige vereniging

Bouwe 2

Doarpsman’ Bouwe Stiemsma kaatsliefhebber en bestuurder

Je kunt in de tijd van nu de kreten ‘samen’ en ‘verbinding’ bijna niet meer horen vanwege de inhoudelijke inflatie van die woorden. Maar bij de in 1982 geboren Bouwe Stiemsma uit Moarre-Ljussens krijg je het gevoel dat zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen nog een echte betekenis heeft. Een oprechte ‘doarpsman’ bij uitstek die straks Lolke Jan Dijkstra opvolgt in het BB.
 
Tekst: Rynk Bosma
 
Onderweg naar een vakantiepark voor een familiebijeenkomst van de Walda’s, ‘de famylje fan memme’ kant’ nadat Stiemsma eerst nog even KNKB-Media te woord kon staan. Publicitaire verplichtingen nu bekend is geworden dat de in coronatijd zo moedige voorzitter van KV Warber Bliuwe uit Moarre-Ljussens van twee jaar geleden op de Algemene Vergadering (AV) in april zal worden voorgedragen als opvolger van Lolke Jan Dijkstra.
 
Stiemsma kun je met recht een echte kaatsliefhebber noemen. Onderweg naar het vakantiepark lachend: ,,Ik ha fansels noch wat goed te meitsjen fan ferline jier.’’ Vorig jaar op vakantie in Limburg, ’s morgens vroeg tussen 05.00 en 06.00 uur in de auto om op tijd in Easterlittens te zijn waar het NK 35+ voor het eerst werd gehouden. Als beloning werd er een premie behaald. Samen met broer Jelle Jaap en Germ Hein Wijtsma voor KV Warber Bliuwe in de finale toch nog verliezen van LKC.
 
‘fyn it earfol dat ik frege bin foar dizze dochs wol swiere funksje’

 
Een ‘leafhawwer’ en ‘doarpsman’ die ook oog heeft voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je verantwoordelijk voelen voor iets, en je daar dan ook voor willen inzetten. Voor bijvoorbeeld een kaatsclub of in ruimere zin je verantwoordelijk voelen voor het behoud van de kaatssport. ,,Ik fyn it earfol dat ik frege bin foar dizze dochs wol swiere funksje. Yn sekere sin binne wy as bestjoerders allegearre passanten, it giet om it behâld fan it keatsen.’’ Een terechte filosofische bespiegeling die de eigen invloed op voorhand wil relativeren. Maar aan de andere kant: ,,Ik ha wol hart foar it keatsen en it keatsbestjoer.’’
 
Met als ‘extra’ element natuurlijk dat de kaatsregio van ‘boppe Dokkum’ zich nu ook eens vertegenwoordigd ziet in een overkoepelend bestuur. ,,Ik bin ferknocht oan de noard-easthoeke en it is wol goed dat der no ek in lûd komt fan in oare hoeke. De measte bestjoerders komme út sa’n straal fan fyftjin of tweintich kilometer rûnom Frjentsjer wei.’’
 
Maatschappelijk mag Stiemsma zich sinds twee jaar mede-directeur van de Werktuigen Maatschappij Rinsumageest (WMR) noemen, samen met Kees Boersma, de derde generatie Boersma’s die het bedrijf oprichtten. Sinds november vorig jaar is Stiemsma na negen jaar geen bestuurslid meer bij Bouwend Nederland waar hij de afdeling Friesland vertegenwoordigde. In juli 2021 werd hij uitgezwaaid als voorzitter van KV Warber Bliuwe en opgevolgd door een tweetal. Broer Jelle Jaap doet het voorzitterschap samen met Germ Hein Wijtsma.
 
Dus kun je met recht zeggen: ‘Dit komt op je wei’ zoals Stiemsma het zelf zegt. Met de kanttekening dat de gesprekken over de portefeuilleverdeling nog gevoerd moeten worden. Maar met een ‘doarpsman’ die zich in sportief en maatschappelijk opzicht al bewezen heeft zal dat altijd lukken.

Ontwerp zonder titel (16)

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers