contact zoeken wedstrijden

Tetman van der Meulen is als erelid ‘ivich ferbûn mei’ de KNKB

Tekst: Rynk Bosma
Foto's: Lieuwe Bosch

Het officiële afscheid van Tetman van der Meulen op donderdag 11 november vond plaats in Bloemketerp en dat was in historisch opzicht een vertrouwde entourage. Want de AV van de KNKB werd hier ook jaren gehouden. En wie veertig jaar lang bij dezelfde ‘baas’ werkt mag zich bepaald een historisch verschijnsel noemen, een dinosaurus in tijden van losse contracten. Die uniekheid van dat langdurige dienstverband werd dan ook benadrukt door directeur Marco Hoekstra. 
 

Gevulde zaal
Als eerste

In een goed gevulde zaal in Bloemketerp zat natuurlijk ook veel historie, mensen die ooit met Tetman hadden samengewerkt sinds hij op 1 maart 1982 in dienst trad. Bijvoorbeeld Geert Hoekstra die de tijd van toen ‘oer eide’ met namen die toen een begrip waren en nu een echo van een ver verleden. Auke Achenbach, Karst Klok om maar enkele namen te noemen. Marco Hoekstra leerde in zijn toespraak de les die ook in de journalistiek relevant is, ga nooit namen noemen want dan vergeet je er altijd eentje. Maar met de genoemde historie in de zaal werd dat keurig recht gezet.

Jan Rodenhuis was in die tijd voorzitter van de KNKB en hij maakte optimaal gebruik van de regeling Integratie Structuurplan Noorden van het land (ISP) om Van der Meulen een baan te bezorgen. Een vaste baan die in de loop van vier decennia bepaald niet honkvast was te noemen. Van kantoorruimte bij Gemeentewerken tot Sporthal De Trije, van Heerenveen terug naar de plek waar nu het bondsbureau is.

Nuchterheid en emotie zijn twee eigenschappen die nogal eens in de kaatssport voorkomen. Volgens Marco Hoekstra was Tetman een liefhebber van het kaatsen, ‘Mei de bleate hân de bal troch de hoeke skuorre of fuort dellizze’.  De charme van de sport als denkspel, ‘Mei de kop keatse’ en dat gold zeker toen de achterinse Tetman zijn schouder versloeg. Eerst voorin en later als opslager in de tweede klas met ‘in hiel gesellige ploech’.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema wilde Tetman ‘Foar ivich ferbine mei de KNKB’ door hem erelid te maken van de kaatsbond. Voor Tetman een emotioneel moment, de doorgaans praatgrage Tetman viel even stil. Zoals hij ook even stil was op het bondsbureau tijdens het onderlinge afscheid op het bondsbureau toen als verrassing ‘pakesizzers’ en familie ’s middags verschenen.

LBT_2702
LBT_2744

Tetman kreeg even de tijd om de cartoon van Aart Cornelisse nader te bestuderen voordat hij zijn dankwoord ging uitspreken. ‘Ik doch it yn myn memmetaal want dat past my it bêst.’ Veertig jaar dienstverband vangen in woorden, veertig voorbije jaren zonder dat de melancholie de overhand kreeg. Nuchterheid en emotie, ‘it keatsen’ in twee woorden en ook de mens Tetman in twee woorden samengevat. 

LBT_2749 (2)
LBT_2716
LBT_2761

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers