contact zoeken wedstrijden

Haye Jan Nicolay koning op 71ste Lytse PC in Mantgum

Tekst en foto's: Lijkle Spijksma

De 71ste Lytse PC zondag in Mantgum was echt klein, want er waren maar acht parturen
die streden om de overwinning. Vier perken zorgden om tien uur voor een vlot verloop. Om half vier
waren de prijzen al uitgereikt.

De finale ging tussen partuur Wessel van der Woud (Goutum), Marco de Groot (Franeker) Redmer Cnossen (Bolsward) en partuur 8 Haye Jan Nicolay (Britsum), Germ Epema (Arum) en Yannick Hielkema (Bitgum). 

De beslissing viel op 5-5 en 6-0 voor partuur Haye Jan Nicolay c.s. De Britsumer opslger, die afgelopen week formeerde voor 2022 met Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijnaar, werd ook uitgeroepen tot koning van de partij.

Mantgum 12 sept. 2021 heren 1e klasse d.e.l. Yannick Hielkema, Haye Jan Nicolay (koning) en Germ Epema kopie
Mantgum 12 sept. 2021 heren 1e klasse d.e.l. Yannick Hielkema, Haye Jan Nicolay (koning) en Germ Epema kopie
Mantgum 12 sept.2021 heren 1e klasse tweede Wessel van der Woud, Redmer Cnosssen en Marco de Groot kopie
Mantgum 12 sept.2021 heren 1e klasse tweede Wessel van der Woud, Redmer Cnosssen en Marco de Groot kopie

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers